Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

KONKURSY GRANTOWE

W konkursach grantowych organizowanych przez Fundację „ANWIL dla Włocławka” mogą brać udział działające na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek:

  1. organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),
  2. szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym , Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.,
  3. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, o których mowa w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.),
  4. grupy nieformalne ( np. grupa nauczycieli, grupa znajomych, koło naukowe, rada rodziców) tj. grupa składająca się z co najmniej trzech osób pełnoletnich, które wspólnie chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego. Warunkiem ubiegania się o wsparcie przez grupę nieformalna jest pozyskanie przez nią partnera i zawarcie z partnerem umowy o współpracy. Partnerem mogą być podmioty wskazane w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Fundacja zawiera umowę z partnerem, który odpowiedzialny jest za realizacje projektu i jego rozliczenie.

Projekty muszą realizować cele statutowe Fundacji i dotyczyć mieszkańców Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Finansujemy lokalne projekty obejmujące szerokie spektrum: od edukacji do poprzez ochronę zdrowia, sport, ochronę środowiska, rozwój kultury i sztuki oraz wpieranie środowiska gospodarczego i przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój gospodarczy.

Każdy podmiot może złożyć nieograniczoną liczbę projektów, lecz dofinansowanie przyznajemy tylko na jeden projekt indywidualny i jeden partnerski. Szczegółowe kryteria dotyczące konkursu , formularzy oraz wysokości grantu przed każdą edycją ustala Rada Fundacji. Dane te publikowane są przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Wnioski, które wpłyną w trakcie konkursu ocenia pod względem formalnym Zarząd Fundacji. Następnie opiniuje je Rada Programowa , którą tworzą osoby reprezentujące różne dziedziny. Potem wnioski trafiają do opiniowania do Rady Fundacji. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu grantu podejmuje w formie uchwały Zarząd Fundacji po uwzględnieniu opinii Rady Programowej i Rady Fundacji.

Każdy z beneficjentów podpisuje z Fundacją umowę. Granty rozliczane są na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych. Aby rozliczyć projekt, organizacja musi przedstawić Fundacji faktury na 100 proc. dofinansowania.
Fundacja nie udziela wsparcia finansowego poza konkursami grantowymi.

Mnóstwo wakacyjnych atrakcji z Fundacją

22-06-2021

Wakacje tuż-tuż. Jak co roku od siedmiu już lat, w ramach programu "Wakacje z Fundacją" dzieci i młodzież będą mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez beneficjentów Fundacji ANWIL. Wśród różnorodnych propozycji zarówno pod względem formy, jak i tematyki znalazły sięm.in. treningi sportowe, nauka gry w tenisa i badmintona, jazda konna, a nawet poznawanie tajników żeglarstwa.

Czytaj więcej

Marszałek nagrodził Fundację ANWIL

18-06-2021

Fundacja ANWIL została uhonorowana w XX edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za edukacyjny program "Uczę się z ANWILEM". Wyróżnienie wręczył podczas wczorajszej gali, która odbyła się w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu, pan Piotr Całbecki, marszałek województwa.

Czytaj więcej

WłŁOMAGGEDON - będą łamać bariery

16-06-2021

Fundacja Caietanus zaprasza na WŁOMAGGEDON - integracyjny bieg z przeszkodami dla osób niepełnosprawnych, który odbędzie 26 czerwca o godz.13.00 w parku Słodowo. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji ANWIL w ramach programu "Wybieram sport - skreślam nudę" II edycja.

Czytaj więcej

Naucz się grać w badmintona ze STARTEM

08-06-2021

Bezpłatne treningi badmintona to kolejna inicjatywa podejmowana przez UKS START w ramach projektu "SPLUWA, czyli Sportowe Popołudnia Ludzi Umiejących Wypoczywać Aktywnie”, finansowanego z grantu Fundacji ANWIL. Zajęcia odbywają się w każdą środę i piątek w godzinach 18.30 – 20.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Smólniku.

Czytaj więcej

Stypendysta Fundacji laureatem prestiżowej olimpiady

08-06-2021

Adam Stanowski, stypendysta Fundacji ANWIL, został laureatem tegorocznej Olimpiady Wiedzy Technicznej. Jest jedynym uczestnikiem konkursu z województwa kujawsko–pomorskiego, który w tym roku szkolnym może pochwalić się tak wysokim osiągnięciem.

Czytaj więcej

400 tysięcy złotych na walkę z epidemią i jej skutkami

01-06-2021

Fundacja ANWIL uruchomiła program, którego celem jest wsparcie lokalnej społeczności w walce z epidemią COVID-19 oraz niwelowaniem jej skutków. Budżet programu wynosi 400 tysięcy złotych. O darowiznę z przeznaczeniem na różne przedsięwzięcia związane z celem programu mogą ubiegać się podmioty działające w sferze pożytku publicznego z terenu działania Fundacji.

Czytaj więcej

Dzień Dziecka na sportowo w Smólniku

27-05-2021

Uczniowski Klub Sportowy START Smólnik z okazji Dnia Dziecka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w turnieju badmintona. Turniej jest kolejną imprezą organizowaną przez UKS START w ramach projektu "SPLUWA, czyli Sportowe Popołudnia Ludzi Umiejących Wypoczywać Aktywnie”, finansowanego z grantu Fundacji ANWIL.

Czytaj więcej

Aktywny weekend z PIONKIEM

27-05-2021

Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących PIONEK w najbliższy weekend, tj. 29 maja zaprasza na sportowe rozgrywki w ramach projektu „Aktywni od lat 5 do 105” realizowanego ze środków Fundacji ANWIL.

Czytaj więcej

Budujemy mosty 2021 - lista beneficjentów

21-05-2021

23 projekty, spośród 35 zgłoszonych przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego, otrzymają wsparcie od Fundacji ANWIL w ramach programu "Budujemy mosty". Granty w łącznej kwocie 300 tysięcy złotych przyznano najbardziej wartościowym inicjatywom służącym lokalnej społeczności Włocławka i trzech ościennych gmin.

Czytaj więcej

22 pomysły na wakacje z Fundacją

21-05-2021

22 beneficjentów otrzyma od Fundacji ANWIL wsparcie na realizację wakacyjnych projektów. Dzieci i młodzież z Włocławka i okolic będą miały w czym wybierać. Wśród oferowanych form wypoczynku znajdą się zarówno półkolonie jak i kilkugodzinne warsztaty. W programach projektów znajduje się szeroki wachlarz propozycji - od zajęć sportowych, po programowanie i kodowanie, a także warsztaty kulinarne.

Czytaj więcej

Elektryk wybiera sport - skreśla nudę

19-05-2021

Zespół Szkół Elektrycznych zaprasza dzieci i młodzież do 15 roku życia do sportowej rywalizacji w ramach projektu "Skreślam nudę, wybieram sport z ELEKTRYKIEM", finansowanego z grantu Fundacji ANWIL.

Czytaj więcej

Sala doświadczania świata w Wieńcu

14-05-2021

Sala doświadczania świata Snoezelen powstała w Szkole Podstawowej w Wieńcu dzięki wsparciu finansowemu naszej Fundacji. To pierwsze w powiecie włocławskim takie pomieszczenie terapeutyczne, w którym generowane są różnorakie bodźce (świetlne, dźwiękowe, kinestetyczne i zapachowe), pobudzające poszczególne zmysły. Będzie ono służyło dzieciom i młodzieży mającym problem z prawidłowym odbieraniem i przetwarzaniem bodźców zewnętrznych oraz niepełnosprawnym.

Czytaj więcej

Ostatni dzień składania wniosków

12-04-2021

Dzisiaj upływa termin zgłaszania inicjatyw w dwóch konkursach grantowych: "Wakacje z Fundacją" i "Budujemy Mosty". Podobnie jak w latach ubiegłych, zainteresowanie programami Fundacji jest bardzo duże, co świadczy nie tylko o potrzebie organizacji różnego rodzaju inicjatyw w lokalnym środowisku, ale przede wszystkim o aktywności działających w nim organizacji i społeczników.

Czytaj więcej

Wesołych Świąt

01-04-2021

Wszystkim naszym Beneficjentom, Partnerom i Współpracownikom z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy niekończącego się optymizmu, radości z chwil spędzonych w gronie najbliższych i dużo zdrowia.

Czytaj więcej

Budujemy mosty 2021 - rusza nabór wniosków

01-03-2021

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA zaprasza do składnia wniosków na dofinasowanie inicjatyw społecznych w ramach programu grantowego "Budujemy mosty", którego celem jest wspieranie działań służących m.in. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwojowi świadomości obywatelskiej, wzmacnianiu poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością, a także zachowaniu dziedzictwa historycznego. Na granty w tegorocznej edycji programu Fundacja przeznaczy 300 tys. zł.

Czytaj więcej

Ćwierć miliona złotych na wakacyjne projekty od Fundacji

01-03-2021

Rusza szósta już edycja programu "Wakacje z Fundacją", którego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych w organizacji atrakcyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Na ten cel Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA przeznaczy w tym roku 250 tys. złotych. Organizacje spełniające kryteria konkursu mają szanse otrzymać dofinansowanie w wysokości do 20 tys. złotych. Wnioski przyjmowane będą do 12 kwietnia.

Czytaj więcej

Jak gra na rurkach pomaga w nauce matematyki

24-02-2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „WESPÓŁ” zostało beneficjentem Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. Organizacja zdobyła grant w wysokości 20 tys. złotych na autorski projekt pod nazwą „Myślę, działam, kombinuję - w naukach ścisłych się odnajduję” w ramach piątej edycji programu "Uczę się z ANWILEM".

Czytaj więcej

Liga TEnisa AMatorskiego - ruszają zapisy

23-02-2021

Stowarzyszenie Miłośników Tenisa we Włocławku zostało jednym z 20 beneficjentów Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA w ramach programu "Wybieram sport - skreślam nudę". Dzięki wsparciu Fundacji, zorganizuje tegoroczną edycję Ligi TEnisa AMatorskiego. Mimo, że rozgrywki rozpoczną się w maju, to już dziś można zgłaszać swój udział w projekcie.

Czytaj więcej

Możesz wesprzeć naszą Fundację

23-02-2021

Podobnie jak w latach poprzednich, podatnicy mający możliwość przekazania 1 procenta swojego podatku z deklaracji rocznej PIT, mogą wesprzeć Fundację ANWIL DLA WŁOCŁAWKA, która jest organizacją pożytku publicznego.

Czytaj więcej

Przerwa świąteczna

23-12-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-31 grudnia biuro Fundacji będzie nieczynne. Prosimy o kontakt mailowy: fundacja@anwil.pl

Czytaj więcej

Radosnych Świąt

22-12-2020

Szanowni Państwo, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Państwu zdrowia, spokoju, radości i dużo optymizmu. Niech wyjątkowe chwile, spędzone w rodzinnym gronie, przyniosą otuchę i nadzieję na lepszą przyszłość, a Nowy Rok niech będzie czasem pomyślności i powrotu do normalności.

Czytaj więcej

Pięciu zdolnych studentów otrzyma stypendia

18-12-2020

W trzeciej edycji programu "Młodzi z ANWILEM" Fundacja przyznała roczne stypendia pięciu studentów. Warunkiem otrzymania stypendium były nie tylko bardzo dobre wyniki, dodatkowo punktowane był również udział w badaniach, liczba publikacji naukowych, udział w wymianach międzynarodowych oraz działalność społeczna.

Czytaj więcej

Jedenastu beneficjentów programu "Bądź zdrów"

16-12-2020

W nowym programie Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA" promującym profilaktykę zdrowotną, dzięki wsparciu Fundacji, swoje pomysły zrealizuje 11 organizacji. Przyznana kwota grantów to ponad 139 tys. złotych.

Czytaj więcej

II edycja "Wybieram sport - skreślam nudę" - granty przyznane

16-12-2020

W Ii edycji sportowego programu Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA" lokalne organizacje otrzymają dofinansowanie na realizację 20 projektów. Łączna kwota przyznanych grantów wynosi 171 957 zł.

Czytaj więcej

V edycja "uczę się z ANWILEM" - granty przyznane

05-12-2020

Dziesięć inicjatyw sfinansuje Fundacja w ramach piątej edycji programu "Uczę się z ANWILEM". Łącznie przeznaczy na edukacyjne projekty ponad 138 tys. zł. Wśród beneficjentów oprócz szkół znalazły się również przedszkola oraz stowarzyszenie działające na rzecz szkoły.

Czytaj więcej

Stypendia "Primi inter Pares" przyznane

06-11-2020

39 wyjątkowo zdolnych i zaangażowanych społecznie uczniów szkół ponadpodstawowych oraz VIII klas szkół podstawowych z Włocławka i trzech ościenny gmin otrzyma stypendia w tegorocznej edycji programu "Primi inter Pares".

Czytaj więcej

Stypendia dla zdolnych studentów

30-10-2020

Fundacja po raz trzeci uruchamia program stypendialny „Młodzi z ANWILEM”, skierowany do studentów trzeciego roku studiów I stopnia, studentom studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych określonych kierunków, którzy są mieszkańcami miasta Włocławka albo gminy Brześć Kujawski, albo gminy Fabianki, albo gminy Lubanie, albo gminy wiejskiej Włocławek.

Czytaj więcej

Zagraj w szachy lub warcaby online

30-10-2020

Uczniowski Klub Sportowy Presto Włocławek ponownie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w turniejach warcabowych i szachowych online w ramach projektu "Gramy z głową - bezpiecznie i umysłowo", dofinansowanego z grantu Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA".

Czytaj więcej

Bądź zdrów - nowy program Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA"

23-10-2020

Rusza nabór wniosków do nowego programu grantowego Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA". Budżet na realizację projektów, których celem jest ochrona i promocja zdrowia, wyniesie 200 000 złotych. Organizacje pozarządowe z Włocławka, gmin: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie oraz wiejskiej Włocławek mogą aplikować o grant w wysokości do 20 tys. zł. Wnioski można składać do 20 listopada.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do programu sportowego

17-10-2020

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA zaprasza do udziału w drugiej edycji programu „Wybieram sport – skreślam nudę”. Program koncertuje się na wspieraniu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, działań promujących zdrowy styl życia oraz poprawiających jakość życia osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Na wnioski czekamy do 20 listopada.

Czytaj więcej

V edycja "Uczę się z ANWILEM"

15-10-2020

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA, w ramach piątej już edycji programu „Uczę się z ANWILEM”, dofinansuje realizację projektów umożliwiających pokazanie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Na zgłoszenia organizacji pozarządowych, szkół, przeszkoli, a także grup nieformalnych działających we Włocławku i gminach ościennych Fundacja czeka do 10 listopada. Budżet tegorocznej edycji wynosi 140 tys. zł.

Czytaj więcej

Termin nadsyłania wniosków w programie stypendialnym "Primi inter Pares"

25-09-2020

Czytaj więcej

Jutro upływa termin składania wniosków do programu stypendialnego

24-09-2020

Do jutra tj. do 25 września można składać wnioski w VI już edycji programu stypendialnego "Primi inter Pares", którego celem jest wspieranie i rozwój wiedzy oraz talentów młodych ludzi. Zapraszamy zdolnych i zaangażowanych społecznie uczniów VIII klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, spełniających kryteria regulaminu, do aplikowania..

Czytaj więcej

Nowy sezon Akademii Dokumentalnej

03-09-2020

Dyskusyjny Klub Filmowy "Ósemka" zaprasza na kolejny seans w poniedziałek 14 września. Tym razem widzowie podążą śladami najsławniejszego polskiego podróżnika - Tony'ego Halika.

Czytaj więcej

Moc atrakcji na każdy dzień wakacji

01-09-2020

Stowarzyszenie ,,Trampolina dla Polski”, dzięki grantowi z Fundacji ,,ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”, po raz kolejny zorganizowało półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Włocławka. Kończący wakacje dwutygodniowy turnus organizatorzy wypełnili wachlarzem różnorodnych aktywności, z których skorzystało 50 uczestników.

Czytaj więcej

Koronowakacje w Zmysłolandii

23-07-2020

Zajęcia sensoryczne służące wyćwiczeniu ręki, nadgarstka, chwytu, dotyku oraz rozwijanie percepcji, modulacja zmysłowa oraz ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną to podstawowe założenia projektu realizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 35 im. Pluszowego Misia we Włocławku, a finansowanego przez Fundację ANWIL DLA WŁOCŁAWKA w ramach programu "Wakacje z Fundacją".

Czytaj więcej

Wakacje w Marinie

23-07-2020

Już po raz piąty z rzędu włocławski YACHT CLUB z grantu otrzymanego z Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA zorganizował letni wypoczynek dla najmłodszych mieszkańców Włocławka i okolic. W tym roku, zważywszy na obostrzenia sanitarne, mniej licznie, ale z nie mniejszym entuzjazmem dzieci i młodzież korzysta z bogatego programu półkolonii w Marinie Zarzeczewo.

Czytaj więcej

Kyokushin mówi "do zobaczenia za rok"

16-07-2020

52 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym spędzało wolny czas na zorganizowanych przez Włocławski Klub Karate Kyokushin półkoloniach. Dzięki finansowaniu Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA, młodzi włocławianie mogli bezpłatnie skorzystać z wielu atrakcji oferowanych przez organizatorów.

Czytaj więcej

Bezpieczne „Wakacje z Fundacją” już trwają

14-07-2020

Po raz szósty Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA przekazała włocławskim organizacjom środki na realizację wakacyjnych inicjatyw związanych z organizacją bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Dzięki wsparciu Fundacji ponad 1100 uczniów z Włocławka oraz gmin: Lubanie, Fabianki i Brześć Kujawski (teren działania Fundacji) spędzi bezpiecznie i aktywnie wakacje w mieście.

Czytaj więcej

Znamy beneficjentów programu "Budujemy mosty"

11-07-2020

23 organizacje otrzymają dofinansowanie na realizację swoich projektów w ramach programu Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA "Budujemy mosty". Fundacja przekaże beneficjentom środki na realizację najbardziej wartościowych inicjatyw w kwocie 349 462,10 złotych.

Czytaj więcej

Granty na "Wakacje z Fundacją" przyznane

21-06-2020

20 projektów zgłoszonych do konkursu grantowego Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA" otrzyma dofinansowanie w ramach programu "Wakacje z Fundacją" na kwotę ponad 241 tys. złotych. Dzięki wsparciu Fundacji wakacje w atrakcyjnej formie spędzi 1114 dzieci z Włocławka i okolic.

Czytaj więcej

Sześć lat działalności Fundacji

30-05-2020

Dzisiaj mija sześć lat od dnia powołania do życia Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA".Dzięki jej wsparciu działające na terenie miasta oraz trzech sąsiadujących z Włocławkiem gmin organizacje pozarządowe zrealizowały 357 projektów, w których wzięło udział ponad 100 tysięcy uczestników, a 2019 rok był pod tym względem rekordowy.

Czytaj więcej

Ruszają dwa programy grantowe Fundacji

08-05-2020

Fundacja "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA" ogłasza nabór wniosków do dwóch programów grantowych: "Budujemy mosty" oraz "Wakacje z Fundacją". Na wsparcie finansowe mają szansę autorzy najbardziej wartościowych i oryginalnych projektów, odpowiadających na najbardziej pilne i uzasadnione potrzeby lokalnej społeczności.

Czytaj więcej

Biuro Fundacji czynne w standardowych godzinach

30-04-2020

Uprzejmie informujemy, że od 4 maja 2020 roku wracamy do godzin pracy sprzed kwarantanny, co oznacza, że biuro Fundacji będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zachęcamy jednak do kontaktu telefonicznego pod numerem 54 414 21 05 oraz kom. 665 562 907, a także za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: fundacja@anwil.pl oraz agnieszka.sygit@anwil.pl.

Czytaj więcej

Zdrowych Świąt

09-04-2020

Wszystkim naszym Beneficjentom, Darczyńcom oraz Współpracownikom życzymy zdrowych, optymistycznych i pełnych nadziei Świąt Wielkiej Nocy.

Czytaj więcej

Fundacja wydłuża termin realizacji projektów

24-03-2020

Informujemy, że w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa i trudnościami z planowym prowadzeniem projektów, termin realizacji projektów i kwalifikowania wydatków w ramach V Konkursu Grantowego pt. „Ocalić od zapomnienia” oraz w IV edycji konkursu pt. „Uczę się z ANWILEM” został przedłużony do 30 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej

Pozostają w domu – będą grali w szachy

19-03-2020

Ciekawą alternatywą dla zawieszonych aktywności i spotkań towarzyskich może być turniej szachowy on line. Z pomysłem rozgrywek wyszedł jeden z beneficjentów Fundacji - Uczniowski Klub Sportowy Presto, działający przy Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku.

Czytaj więcej

Włocławscy seniorzy dbają o formę

08-03-2020

Słuchacze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora szlifują swoją formę uczestnicząc w zajęciach sportowych organizowanych w ramach projektu ,,Sprawny i zdrowy senior”, którego realizację wsparła finansowo Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”.

Czytaj więcej

Przekaż 1 % podatku

02-03-2020

Jeśli nie zdecydowałeś jeszcze na jaki cel przekażesz 1 proc. podatku, zachęcamy do wsparcia Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA, która już szósty rok finansuje szerokie spectrum projektów służących mieszkańcom Włocławka, gmin: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i wiejskiej Włocławek.

Czytaj więcej

Laureaci programu "Młodzi z ANWILEM"

18-12-2019

Zarząd Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA przyznał stypendia w ramach programu "Młodzi z ANWILEM".

Czytaj więcej

Fundacja wręczyła granty

12-12-2019

Fundacja ANWIL dla WŁOCŁAWKA już od czterech lat przekonuje, że zgłębianie tajników przedmiotów ścisłych może być fascynujące. W tym roku do grona beneficjentów konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM” dołączyło kolejnych 9 szkół, które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości niemal 140 tys. zł.

Czytaj więcej

Granty w programie "Wybieram sport-skreślam nudę" przyznane

22-11-2019

Zarząd Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA przyznał granty na realizację 13 projektów zgłoszonych przez włocławskie organizacje do konkursu "Wybieram sport-skreślam nudę". Łączna kwota dofinansowania wynosi 107 288,00 zł.

Czytaj więcej

Ogłoszenie listy benficjentów programu "Wybieram sport - skreślam nudę"

22-11-2019

Czytaj więcej

Termin składania wniosków do programu stypendialnego dla studentów "Młodzi z ANWILEM"

18-11-2019

Czytaj więcej

Ogłoszenie listy beneficjentów programu "Uczę się z ANWILEM" - IV edycja

08-11-2019

Czytaj więcej

Dziewięciu beneficjentów IV edycji "Uczę się z ANWILEM"

08-11-2019

W czwartej edycji programu edukacyjnego Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA "Uczę się z ANWILEM" dofinansowanie w kwocie łącznej kwocie 138 916,60 złotych na realizację swoich projektów otrzyma 9 szkół.

Czytaj więcej

Najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia

07-11-2019

37 uczniów włocławskich szkół odebrało aktów stypendialnych podczas uroczystości, która odbyła się wczoraj tj. 6 listopada w siedzibie fundatora Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA - ANWIL S.A.

Czytaj więcej

W tym tygodniu biuro Fundacji czynne od 13.00 do 16.00

28-10-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniach 28-31 października biuro Fundacji czynne będzie w godz. 13.00-16.00

Czytaj więcej

Termin składania wniosków do konkursu "Uczę się z ANWILEM" IV edycja i "Wybieram sport - skreślam nudę"

24-10-2019

Czytaj więcej

Ogłoszenie listy stypendystów w programie stypendialnym "Primi inter Pares" 2019/2020

21-10-2019

Zarząd Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA" przyznał stypendia w programie stypendialnym "Primi inter Pares" 2019/2020 następującym osobom:

Czytaj więcej

Rozpoczynamy rekrutację do programu stypendialnego dla studentów

15-10-2019

Rusza druga edycja programu stypendialnego Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA" dla studentów. Nabór wniosków potrwa do 18 listopada. Szczegóły w regulaminie programu.

Czytaj więcej

Ogłoszenie rekrutacji do programu stypendialnego dla studentów "Młodzi z ANWILEM" II edycja

15-10-2019

Czytaj więcej

14 października biuro Fundacji będzie nieczynne

12-10-2019

Uprzejmie informujemy, że 14 października Biuro Fundacji będzie nieczynne. Przepraszamy.

Czytaj więcej

„Bellingcat: prawda w czasach postprawdy” - pokaz filmu w ramach Akademii Dokumentalnej

30-09-2019

Bellingcat to pierwszy w historii obywatelski internetowy serwis śledczy zajmujący się ujawnianiem prawdy o współczesnych zagadkowych sprawach – od katastrofy lotu Malaysia Airlines 17, po tajemnicze zatrucie rosyjskiego szpiega, Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii. Cywilna grupa dochodzeniowa powstała w 2014 roku z inicjatywy blogera Eliota Higginsa, a następnie rozszerzyła swój zasięg o międzynarodową sieć badaczy, którzy analizują konflikty i wystawiają informacyjne agencje i rządy na próbę.Zapraszamy do Multikina 30 września, godz. 18.00. Wstęp wolny.

Czytaj więcej

"Wieczór powstańczy" - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku

27-09-2019

Czytaj więcej

Wyniki konkursu grantowego "ANWIL pomaga" - IV edycja

24-09-2019

Na realizację 20 projektów wolontariackich, zgłoszonych przez pracowników ANWILU do programu „ANWIL pomaga”, Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” przekaże środki w łącznej kwocie niemal 80 tys. złotych.

Czytaj więcej

Fundacja uruchamia program „Wybieram sport – skreślam nudę”

23-09-2019

Nowy program Fundacji „Wybieram sport – skreślam nudę” ma na celu wsparcie inicjatyw wpływających na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia oraz poprawiających jakość życia osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

IV edycja programu "Uczę się z ANWILEM" - rusza nabór wniosków

23-09-2019

Fundacja "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA" zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych w ramach IV edycji konkursu grantowego "Uczę się z ANWILEM".

Czytaj więcej

Dołącz do elitarnego grona stypendystów Fundacji

17-09-2019

Do 20 września zdolni uczniowie, ze średnią powyżej 4,75, mogą aplikować do programu stypedialnego ”Primi inter Pares”. To już piąta edycja programu wspierającego utalentowanych uczniów ósmych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych i uczących się na terenie Włocławka i gmin Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.

Czytaj więcej

Wrześniowa Akademia Dokumentalna

13-09-2019

Wrześniowy program Akademii Dokumentalnej z pewnością usatysfakcjonuje miłośników tego gatunku sztuki filmowej, tym bardziej, że - oprócz poniedziałkowych seansów - organizatorzy proponują dodatkowy pokaz, na który został zaproszony gość specjalny - dr hab. prof. UMK Ewa Bińczyk, filozofka, autorka książki „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu.

Czytaj więcej

IV edycja programu grantowego „ANWIL pomaga”

14-08-2019

Dziś startuje kolejna edycja programu dofinansowania działań wolontariatu pracowniczego „ANWIL pomaga”. Program skierowany jest do pracowników spółki oraz – po raz pierwszy – do byłych pracowników (emerytów i rencistów). Na działania skierowane m.in. do placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki, a także organizacji pozarządowych z terenu działania Fundacji, zespół wolontariuszy może otrzymać grant w wysokości 4 tys. zł.

Czytaj więcej

Program stypendialny "Primi inter pares"

13-08-2019

Już po raz piąty Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” zaprasza zdolną młodzież do konkursu stypendialnego, w ramach którego ufunduje w sumie 40 stypendiów uczniom VIII klas szkół podstawowych i uczniom szkół ponadpodstawowych z Włocławka oraz gmin: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Termin nadsyłania wniosków upływa 20 września br.

Czytaj więcej

Przerwa urlopowa

07-08-2019

Uprzejmie informujemy, że w związku z przerwą urlopową biuro Fundacji będzie nieczynne w dniach 12-14 sierpnia.

Czytaj więcej

Sierpniowa odsłona Akademii Dokumentalnej

05-08-2019

Już za tydzień, w poniedziałek 12 sierpnia, w ramach Akademii Dokumentalnej mieszkańcy Włocławka będą mieli okazję zobaczyć kolejne dzieła światowej sztuki dokumentalnej.

Czytaj więcej

DKF Ósemka oraz Fundacja zapraszaja do kina

27-06-2019

Ruszyła III edycja projektu finansowanego ze środków Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA pt. Akademia Dokumentalna. Tym razem organizatorzy – Stowarzyszenie DKF Ósemka – przygotowali cykl najlepszych światowych filmów dokumentalnych nawiązujących do tematyki programu grantowego Fundacji „Ocalić od zapomnienia”.

Czytaj więcej

Benficjenci konkursu wakacje z Fundacją

27-05-2019

Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” rozstrzygnął konkurs grantowy pt. „Wakacje z Fundacją”. Dofinansowanie w ramach programu otrzymało 16 projektów na kwotę<br>241 205,90 zł.

Czytaj więcej

Benficjenci V edycji Konkursu Grantowego

27-05-2019

Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” rozstrzygnął V Konkurs Grantowy pt. „Ocalić od zapomnienia” Dofinansowanie w ramach programu otrzymało 17 projektów na kwotę<br>277 537,87 zł.

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników konkursów grantowych

27-05-2019

Czytaj więcej

Konkurs Grantowy „Wakacje z Fundacją”

16-05-2019

Termin nadsyłania wniosków

Czytaj więcej

Biuro Fundacji otwarte dłużej

15-05-2019

Już od dziś biuro Fundacji przy ul. Toruńskiej 222 będzie pracowało dłużej.

Czytaj więcej

V Konkurs Grantowy „Ocalić od zapomnienia”

13-05-2019

Termin nadsyłania wniosków

Czytaj więcej

Kolejne wakacje z Fundacją – konkurs grantowy

16-04-2019

Fundacja „ANWIL dla WŁOCŁAWKA” ogłasza konkurs grantowy pt. „Wakacje z Fundacją”. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu.

Czytaj więcej

V edycja Konkursu Grantowego

12-04-2019

Fundacja „ANWIL dla WŁOCŁAWKA” ogłasza V Konkurs Grantowy pt. „Ocalić od zapomnienia”

Czytaj więcej

Nowy Regulamin przyznawania grantów

12-04-2019

Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. Rada Fundacji „ANWIL dla WŁOCŁAWKA” uchwaliła nowy Regulamin przyznawania grantów, dzięki czemu o dofinansowanie w ramach prowadzonych przez Fundację konkursów ubiegać się będą mogły również koła gospodyń wiejskich, działające na terenie objętym działalnością statutową Fundacji.

Czytaj więcej

Stypendia przyznane

20-02-2019

Działając na podstawie § 6 ust. 6 Regulaminu przyznawania oraz wypłacania przez Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” stypendiów studentom trzeciego roku studiów I stopnia, studentom studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni publicznych

Czytaj więcej

Ostatni seans Akademii Dokumentalnej

06-02-2019

Stanisław Grzesiuk mówił, że nie jest pisarzem, a napisał trzy książki, które przeczytało kilka milionów Polaków. Mówił, że nie jest muzykiem, a nagrał dziesiątki piosenek, w których ocalił od zapomnienia przedwojenną Warszawę.

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Smólniku zaprasza

04-02-2019

Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Smólniku zaprasza seniorów oraz wszystkie osoby chętne na wspólne kolędowanie z udziałem Zespołu Folklorystycznego ,,Smólnik”. To niezwykłe międzypokoleniowe spotkanie odbędzie się 7 lutego w godzinach 16:30 do 18:00 w szkole w Smólniku.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

21-01-2019

„La Chana” Reżyseria: Lucija Stojevic Czas trwania: 83 min.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna w Nowym Roku

07-01-2019

Noworoczny repertuar Akademii Dokumentalnej spodoba się nie tylko fanom kina dokumentalnego, ale też osobom ceniącym aktywność fizyczną, pokonywanie własnych ograniczeń i poskramianie przyrody.

Czytaj więcej

Nowy program stypendialny dla studentów

31-12-2018

Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłasza program stypendialny dla studentów trzeciego roku studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni publicznych, którzy są mieszkańcami miasta Włocławka albo gminy Brześć Kujawski, albo gminy Fabianki, albo gminy Lubanie, albo gminy wiejskiej Włocławek.

Czytaj więcej

Konkurs grantowy „ANWIL pomaga” rozstrzygnięty

21-12-2018

Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” rozstrzygnął konkurs grantowy „ANWIL pomaga” – III edycja. Dofinansowanie w ramach programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego otrzymało 14 projektów na kwotę 56 000 zł.

Czytaj więcej

Beneficjenci konkurs grantowego „Uczę się z ANWILEM”

21-12-2018

Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” rozstrzygnął konkurs grantowy „Uczę się z ANWILEM” – III edycja. Dofinansowanie otrzymało 11 projektów na kwotę 137 383,56 zł.

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL dla Włocławka nagrodziła 40 prymusów

29-11-2018

Dziesięciu trzecioklasistów z gimnazjów oraz trzydziestu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka i okolicznych gmin otrzymało stypendia fundacji korporacyjnej ANWILU.

Czytaj więcej

"ANWIL Pomaga" – III edycja

20-11-2018

Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłasza konkurs w zakresie wolontariatu pracowniczego „ANWIL Pomaga” – III edycja.

Czytaj więcej

Uczę się z ANWILEM III edycja

20-11-2018

Fundacja "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłasza III edycję konkursu edukacyjnego „Uczę się z ANWILEM”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie listy stypendystów

20-11-2018

Czytaj więcej

Stypendia „Primi inter Pares” przyznane

20-11-2018

Działając na podstawie § 7 ust. 4 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów uczniom zamieszkałym w mieście Włocławek, gminie Brześć Kujawski, gminie Fabianki, gminie Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek i uczęszczającym do szkół na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek w roku szkolnym 2018/2019 oraz uwzględniając rekomendacje Komisji Stypendialnej, Zarząd Fundacji ”ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” z siedzibą we Włocławku przyznaje stypendia następującym osobom

Czytaj więcej

Turniej gęsinowy

20-11-2018

Fundacja Caietanus oraz Zespół Szkół nr 3 we Włocławku zapraszają na międzyszkolny konkurs kulinarny nawiązujący do tradycji Święta Niepodległości 11 listopada.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

19-11-2018

Czytaj więcej

Turniej gęsinowy

16-11-2018

Fundacja Caietanus oraz Zespół Szkół nr 3 we Włocławku zapraszają na międzyszkolny konkurs kulinarny nawiązujący do tradycji Święta Niepodległości 11 listopada. „Turniej gęsinowy - Gęsina na Św. Marcina" jest organizowany w ramach projektu pt. „Święto Niepodległości a tradycje kujawskie”. Na realizację projektu organizatorzy dostali grant w IV Konkursie Grantowym Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Koncert galowy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Patriotycznej

10-11-2018

Czytaj więcej

„Razem dla Niepodległej”

10-11-2018

Czytaj więcej

„Śladami Niepodległej”

09-11-2018

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

05-11-2018

Czytaj więcej

Festyn „Razem dla Niepodległej”

05-11-2018

Na festyn pod hasłem „Razem dla Niepodległej”, który odbędzie się w 10 listopada w godz. 14.00 – 17.00, zaprasza Szkoła Podstawowa w Smólniku. Festyn jest jednym z elementów projektu „Akademia Wiedzy i Umiejętności Juniora i Seniora – Razem łatwiej”.

Czytaj więcej

„Zjadanie zwierząt” - Zapraszamy na film

05-11-2018

Dzisiaj kolejny ciekawy seans Akademii Dokumentalnej. Tym razem zapraszamy na film wyprodukowany z udziałem Natalie Portman i Jonathana Safrana Foera. Jest to adaptacja słynnej książki pisarza pod tym samym tytułem, która stara się znaleźć odpowiedź na to pytanie: skąd tak naprawdę pochodzą kupowane przez nas jaja, nabiał i mięso?

Czytaj więcej

Przyjmowanie wniosków stypendialnych

30-10-2018

Czytaj więcej

Ognisko patriotyczne

25-10-2018

Ognisko Patriotyczne to jedno z wielu działań ujętych w projekcie grantowym „Nasza mała Niepodległa”. Zostało sfinansowane ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka, w ramach IV Konkursu Grantowego.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

22-10-2018

„Genesis 2.0”, reż. Christian Frei, Maxim Arbugaev

Czytaj więcej

W SP 19 łączą pokolenia

12-10-2018

W ramach projektu "Łączymy pokolenia", który jest finansowany z grantu Fundacji ANWIL DLA Włocławka”, Szkoła Podstawowa nr 19 zorganizowała cały szereg różnych przedsięwzięć mających na celu integrację międzypokoleniową, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych w różnych obszarach aktywności, a także pokazujących znaczenie kultury i tradycji narodowej. Również na październik i listopad organizatorzy zaplanowali wiele ciekawych wydarzeń.

Czytaj więcej

Ognisko patriotyczne dla starszych i młodszych

11-10-2018

Zespół Szkół nr 3 we Włocławku zaprasza uczniów, rodziców, opiekunów oraz seniorów na Ognisko Patriotyczne, które odbędzie się 25 października 2018 r. od godz. 13.00 na terenie boiska szkolnego.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

08-10-2018

„Pozwólmy nauczać dzieciom”, reż. Alexandre Mourot

Czytaj więcej

Primi inter pares

08-10-2018

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego na rok szkolny 2018/2019. Jest to już czwarta edycja programu przeznaczonego dla najzdolniejszych uczniów zamieszkałych we Włocławku, gminie Brześć Kujawski, gminie Fabianki, gminie Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek i uczęszczających do szkół na terenie wymienionych gmin.

Czytaj więcej

Ogłoszenie programu stypendialnego

08-10-2018

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

01-10-2018

W październiku, w ramach projektu finansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka, obejrzymy dwa filmy dokumentalne z najwyższej reżyserskiej półki. Jeden z nich opowiada o tym jak uczą się dzieci, drugi próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: czy można wskrzesić mamuty. Oba filmy warte obejrzenia. Projekcje 8 i 22 października w Multikinie we Włocławku. Wstęp wolny.

Czytaj więcej

ANWIL zapewnił atrakcje wakacyjne 1000 uczniów

14-09-2018

13 projektów aktywizujących dla dzieci i młodzieży oraz 1027 uczestników to bilans zakończonych właśnie wakacji na terenie Włocławka i okolicznych gmin. Atrakcje najmłodszym spędzającym lato w miejscu swojego zamieszkania zapewniły lokalne organizacje pozarządowe, które zorganizowały dla nich półkolonie. Ich hasłem przewodnim były „Wakacje z przygodą”. Fundatorem bogatej oferty zajęć była już tradycyjnie Fundacja ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

XVI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicy Brukarnia

31-08-2018

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

13-08-2018

„Alain Ducasse – kuchenne wyzwania” reż.: Gilles de Maistre

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

13-08-2018

Film „Westwood: punkówa, ikona, aktywistka” reż.: Lorna Tucker

Czytaj więcej

Harcerskie półkolonie z Bazą Przygody

07-08-2018

20 sierpnia 120 młodych włocławian już po raz czwarty rozpocznie Harcerskie Półkolonie z Bazą Przygody. Organizatorem wydarzenia jest Hufiec ZHP Włocławek, który na realizację projektu czwarty raz z rzędu otrzymał grant z Fundacji ANWIL dla Włocławka. Dzięki wsparciu Fundacji uczestnicy mogą korzystać z wypoczynku bezpłatnie. Jak co roku, tak i w tym zainteresowanie półkoloniami było ogromne – limit miejsc został wyczerpany w ciągu pierwszego dnia zapisów.

Czytaj więcej

Lato w mieście z Fundacją

06-08-2018

Grupa 54 dzieci i młodzieży rozpoczyna dziś swoją żeglarską przygodę podczas półkolonii nad Zalewem Włocławskim. Zajęcia, które odbywają się w Marinie Zarzeczewo, organizuje Włocławski Okręgowy Związek Żeglarski z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

31-07-2018

13 sierpnia zapraszamy na kolejne seanse filmowe przygotowane przez Akademię Dokumentalną w ramach projektu finansowanego ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka. Tego dnia będzie można obejrzeć film „Westwood: punkówa, ikona, aktywistka” w reż. Lorna Tuckeroraz oraz „Alain Ducasse – kuchenne wyzwania” Gilles de Maistre.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

30-07-2018

Film „Czerwona dusza” reż.: Jessica Gorter

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

30-07-2018

Film „Film o niczym” reż.: Boris Mitic

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

20-07-2018

30 lipca to kolejny już poniedziałek, podczas którego odbędą się seanse filmowe przygotowane przez Akademię Dokumentalną w ramach projektu finansowanego ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka. Tego dnia będzie można obejrzeć „Film o niczym” Borisa Mitica oraz „Czerwoną duszę” Jessiki Gorter.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

16-07-2018

Film „Człowiek delfin” reż.: Lefteris Charitos

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

16-07-2018

Film „Twarze, plaże” reż.: Agnés Varda, JR

Czytaj więcej

IV Włocławski Piknik Historyczny

13-07-2018

Miłośnikom historii i militariów polecamy wybrać się na IV Włocławski Piknik Historyczny, będący kontynuacją dorocznych działań Stowarzyszenia PATROL Włocławek. W tym roku impreza będzie trwała aż trzy dni, ponieważ połączono ją z Włocławskim Przeglądem Artylerii Czarnoprochowej oraz aż trzema inscenizacjami batalistycznymi z wykorzystaniem broni palnej oraz pokazów pirotechnicznych.

Czytaj więcej

IV Włocławski Piknik Historyczny

13-07-2018

13-15 lipca

Czytaj więcej

Dobre praktyki Fundacji

13-07-2018

Zarząd Fundacji ANWIL dla Włocławka wprowadził zakaz przyjmowania lub dokonywania przez Fundację ANWIL dla Włocławka wpłat gotówkowych o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 EURO, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

11-07-2018

W poniedziałek, 16 lipca Akademia Dokumentalna, w ramach projektu finansowanego ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka, zaprasza do Multikina na kolejne seanse filmowe. Tego dnia zobaczymy dwa wyjątkowe filmy dokumentalne: o godz. 18.00 film pt. „Twarze, plaże” oraz o godz. 19.30. dokument autorstwa Lefteris Charitos „Człowiek delfin”. Wstęp wolny.

Czytaj więcej

Wakacje z Fundacją

06-07-2018

Trwają zapisy na zajęcia w ramach projektów grantowych Fundacji ANWIL dla Włocławka „Wakacje z przygodą”. W tegorocznej, czwartej już, edycji programu głównym tematem są podróże, rozumiane jako poszerzanie własnych horyzontów.

Czytaj więcej

Nowy adres e-mail Fundacji

03-07-2018

Fundacja ANWIL dla Włocławka ma nowy, prostszy i łatwiejszy do zapamiętania adres e-mail. Zapraszamy zatem do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: fundacja@anwil.pl

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

02-07-2018

Film „Książę i dybuk”

Czytaj więcej

Kolejny seans w Akademii Dokumentalnej

29-06-2018

"Książę i dybuk” to dokumentalna podróż śladami Michała Waszyńskiego, autora wielu znanych przedwojennych filmów z Eugeniuszem Bodo, reżysera mistycznej ekranizacji "Dybuka", a także producenta hollywoodzkich hitów z Sofią Loren i Claudią Cardinale.

Czytaj więcej

Godziny otwarcia biura Fundacji

28-06-2018

Informujemy, że w dniu 29 czerwca biuro Fundacji będzie nieczynne. W dniach od 2 do 6 lipca biuro będzie czynne w godz. od 13:00 do 16:00.

Czytaj więcej

Przed Wielkim Jubileuszem

14-06-2018

Gawędy o polskiej muzyce czasów Fryderyka Chopina w ramach II edycji dofinansowania wolontariatu pracowniczego "ANWIL pomaga".

Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejny seans Akademii Dokumentalnej

14-06-2018

W kolejnej odsłonie Akademii Dokumentalnej obejrzymy film pt. Szukając Jezusa w reżyserii Katarzyny Kozyry

Czytaj więcej

Konkurs "Wakacje z przygodą" rozstrzygnięty!

08-06-2018

8 czerwca ogłosiliśmy beneficjentów konkursu grantowego "Wakacje z przygodą". 15 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych.

Czytaj więcej

27 Finał Turnieju Poezji Śpiewanej 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

08-06-2018

Koncerty konkursowe : I koncert godz. 17.00, II koncert godz. 19.00. Zaproszenia do odbioru w Centrum Kultury "Browar B".

Czytaj więcej

Ogłoszenie beneficjentów konkursu grantowego Fundacji "Wakacje z przygodą"

08-06-2018

Wręczenie certyfikatów beneficjentom konkursu grantowego "Wakacje z przygodą"

Czytaj więcej

Rodzinny eko-piknik

07-06-2018

podsumowanie projektu pt. "Laudato Si" realizowanego przez Parafię Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Czytaj więcej

Koncert Muzyki Chrześcijańskiej UWIELBIENIE

31-05-2018

Plenerowy koncert muzyki chrześcijańskiej UWIELBIENIE dofinansowany w ramach IV konkursu grantowego. Wstęp wolny.

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL dla Włocławka wyróżniona!

24-05-2018

Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski wręczył nagrody włocławskim artystom, animatorom i mecenasom kultury. W gronie wyróżnionych znalazła się również Fundacja ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Przed Wielkim Jubileuszem

17-05-2018

Gawędy o polskiej muzyce czasów Fryderyka Chopina w ramach II edycji programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego "ANWIL pomaga".

Czytaj więcej

We Włocławku zbudują mosty… międzypokoleniowe

16-05-2018

Znamy wyniki IV konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka. W tej edycji organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i gmin ościennych ubiegały się o dofinansowanie projektów aktywizujących oraz integrujących przedstawicieli grupy wiekowej 50+ z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej

Ogłoszenie beneficjentów IV edycji konkursu grantowego Fundacji 'Działajmy razem i uczmy się od siebie'

15-05-2018

Wręczenie certyfikatów beneficjentom IV edycji konkursu grantowego pt. "Działajmy razem i uczmy sie od siebie"

Czytaj więcej

Przed Wielkim Jubileuszem

26-04-2018

Gawędy o polskiej muzyce czasów Fryderyka Chopina w ramach II edycji programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego "ANWIL pomaga".

Czytaj więcej

Tajemnice Panów R.

23-04-2018

Uczniowie szkoły w Smólniku realizują projekt matematyczno-chemiczno-informatyczny pt. „Tajemnice Panów R.”, finansowany z grantu Fundacji „ANWIL dla Włocławka” w ramach II edycji konkursu „Uczę się z ANWILEM”.

Czytaj więcej

Konkurs grantowy Fundacji pt. "Wakacje z przygodą"

18-04-2018

Ostatni dzień składania wniosków ze wszystkimi dokumentami, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Czytaj więcej

IV edycja konkursu grantowego Fundacji pt. "Działajmy razem i uczmy się od siebie"

23-03-2018

Ostatni dzień składania wniosków wraz ze wszystkimi dokumentami, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Czytaj więcej

Przed Wielkim Jubileuszem

22-03-2018

Gawędy o polskiej muzyce czasów Fryderyka Chopina w ramach II edycji programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego "ANWIL pomaga"

Czytaj więcej

Wakacje z przygodą

21-03-2018

Rusza czwarta edycja konkursu, w którym Fundacja dofinansuje wakacyjne atrakcje dla dzieci i młodzieży z Włocławka oraz gmin ościennych. Jeśli masz pomysł, jak w kreatywny, atrakcyjny sposób przekazać młodym ludziom wiedzę na temat kultury i obyczajów innych krajów, złóż wniosek i zrealizuj swój projekt. Do rozdysponowania aż 200 tysięcy złotych.

Czytaj więcej

Ogłoszenie konkursu grantowego Fundacji pt. "Wakacje z przygodą"

21-03-2018

Fundacja ogłosi kryteria konkursu grantowego pt. "Wakacje z przygodą".

Czytaj więcej

Ciekawi świata z ANWIL-em

28-02-2018

Podczas ferii zimowych 84 młodych włocławian uczestniczyło w zajęciach pt. ‘”Ciekawi świata z ANWIL-em” zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 19. Każdego dnia odbywały się warsztaty z innego przedmiotu.

Czytaj więcej

Ogłoszenie IV edycji konkursu grantowego Fundacji pt. "Działajmy razem i uczmy się od siebie"

26-02-2018

Fundacja ogłosi kryteria IV edycji konkursu grantowego pt. "Działajmy razem i uczmy sie od siebie".

Czytaj więcej

IV edycja konkursu grantowego Fundacji pt. "Działajmy razem i uczmy się od siebie"

26-02-2018

Zapraszamy organizacje pozarządowe, szkoły oraz grupy nieformalne działające na terenie miasta Włocławka( gmina miejska i wiejska) i gmin ościennych - Brześcia Kujawskiego, Fabianek i Lubania do udziału w IV odsłonie konkursu grantowego.

Czytaj więcej

Projekt pt. "Ciekawi świata z ANWILEM"

19-02-2018

Zajęcia warsztatowe z chemii, fizyki, matematyki, informatyki i kuchni molekularnej realizowane w Szkole Podstawowej nr 19 we Włocławku finansowane z grantu II edycji konkursu Fundacji "ANWIL dla Włocławka" pt. "Uczę się z ANWILEM". Warsztaty odbywają się w dniach od 19 do 23 lutego br.

Czytaj więcej

Przekaż 1% dla Fundacji „ANWIL dla Włocławka”

14-02-2018

Fundacja "ANWIL dla Włocławka" została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 26 maja 2014 r. Jej głównym fundatorem jest ANWIL S.A., który szczególną uwagę przywiązuje do działań na rzecz dobra wspólnego. Fundacja wspiera szerokie spectrum projektów służących mieszkańcom Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Pomaga w realizacji przedsięwzięć n.in. z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa, sportu, kultury i sztuki.

Czytaj więcej

Projekt ''E-świat - nauka w sieci” w Zespole Szkół Technicznych

29-01-2018

W Zespole Szkół Technicznych od stycznia do maja 2018 roku realizowany jest projekt „E- świat - nauka w sieci” w formie warsztatów, które mają pokazać młodym ludziom, że nauka może być „cool” i można się nią bawić.

Czytaj więcej

Projekt pt. Zainspirowani bogactwem włocławskiej kultury

25-01-2018

Podsumowanie projektu Grupy Nieformalnej TWARDZIELKI realizowanego w partnerstwie z LGD Miasta Włocławek

Czytaj więcej

XIII Koncert Wielu Serc

23-01-2018

19 stycznia 2018 r. w Centrum Kultury Browar B odbył się XIII Koncert Wielu Serc. Był to wyjątkowy wieczór, pełen wzruszeń i ciepła, które zwykle towarzyszą podsumowaniu roku działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO oraz spotkanie podopiecznych Stowarzyszenia z darczyńcami wspierającymi ich terapię, rehabilitację, integrację społeczną i zawodową.

Czytaj więcej

Koncert Wielu Serc

19-01-2018

Koncert Wielu Serc

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

16-01-2018

Film pt. "Bobbi Jane" w reżyserii Elwiry Lind

Czytaj więcej

Zapraszamy na ostatni seans Akademii Dokumentalnej

12-01-2018

W ostatniej odsłonie Akademii Dokumentalnej obejrzymy film pt. „Bobbi Jene” w reżyserii Elwira Linda. Bobbi Jene Smith to amerykańska tancerka o niebanalnym talencie, wizerunku i osobowości. W 2005 roku zdecydowała się wyjechać do Izraela, aby tańczyć w legendarnej grupie Batsheva Dance Company pod kierunkiem słynnego na cały świat tancerza i choreografa Ohada Naharina.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

09-01-2018

Film pt. "Niemiecki życiorys” w reżyserii Christiana Krönesa, Floriana Weigensamera, Rolanda Schrotthofera i Olafa S. Müllera.

Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejny seans Akademii Dokumentalnej

05-01-2018

W kolejnej odsłonie Akademii Dokumentalnej obejrzymy film pt. „Niemiecki życiorys” w reżyserii Christiana Krönesa, Floriana Weigensamera, Rolanda Schrotthofera i Olafa S. Müllera.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

20-12-2017

W dniach od 21 do 28 grudnia 2017 r. biuro Fundacji jest nieczynne. Zapraszamy 29 grudnia.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

19-12-2017

Film pt. " Nie jestem twoim murzynem", reż. Raoul Peck, Usa, Francja, Niemcy, Szwajcaria/2016

Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejny seans Akademii Dokumentalnej

18-12-2017

Ostatni tegoroczny seans filmowy Akademii Dokumentalnej, to epicka opowieść o irracjonalnym stosunku do „Innego”. „Nie jestem twoim murzynem” jest filmową kontynuacją niedokończonej książki afroamerykańskiego powieściopisarza i eseisty, Jamesa Baldwina „Remember This House”, która miała być najważniejszym jego dziełem.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

12-12-2017

Film pt. " Pre-crime. Inwigilacja 3.0", reż. Matthias Heeder, Monika Hielscher , Niemcy/2017

Czytaj więcej

Koncert dla Pomocników Św. Mikołaja

12-12-2017

Pamiętamy o Tobie św. Mikołaj i Ja

Czytaj więcej

Rodzinne granie z Włocławianką

10-12-2017

Rodzinne granie z Włocławianką

Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejny seans Akademii Dokumentalnej

07-12-2017

W kolejnej odsłonie Akademii Dokumentalnej obejrzymy film pt. „Pre-crime. Inwigilacja 3.0” w reżyserii Matthiasa Heedera i Moniki Hielscher. „Pre-crime” (tłumaczone, jako przedstępstwo albo prewencja kryminalna) to termin ukuty przez pisarza science fiction Philipa K. Dicka i spopularyzowany w filmie Stevena Spielberga „Raport mniejszości”. Coraz częściej stosowany jest jednak w literaturze naukowej do opisu systemów karnych, zajmujących się przestępstwami jeszcze niepopełnionymi.

Czytaj więcej

Wystawa rękodzieła artystycznego

05-12-2017

Wystawa rękodzieła artystycznego wykonanego w ramach projektu pt. Starszy dla młodszego, młody dla starszego realizowanego przez Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora.

Czytaj więcej

Poznaliśmy kolejnych stypendystów ANWILU oraz pomysłodawców kreatywnego nauczania

01-12-2017

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła wyniki zorganizowanego po raz drugi konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM”, a także trzeciej edycji programu stypendialnego. Szesnastu pomysłodawców projektów edukacyjnych oraz czterdziestu uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Włocławka, a także gmin ościennych otrzyma wsparcie finansowe. Wręczenie umów grantowych oraz stypendialnych odbyło się 30 listopada 2017 r.

Czytaj więcej

Uroczyste wręczenie aktów stypendialnych stypendystom Fundacji i ogłoszenie beneficjentów II edycji konkursu grantowego Uczę się z ANWILEM

30-11-2017

Wręczenie aktów stypendialnych stypendystom Fundacji i certyfikatów beneficjentom II edycji konkursu grantowego Uczę się z ANWILEM.

Czytaj więcej

Mała Liga Unihokeja 2017

25-11-2017

Turniej unihokeja organizowany przez UKS Presto

Czytaj więcej

Rodzinny turniej z planszówkami

24-11-2017

Rodzinny turniej z planszówkami w ramach projektu Szkoła offline realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 we Włocławku

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

21-11-2017

Film pt. Darmowy lancz

Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejny seans Akademii Dokumentalnej

20-11-2017

W kolejnej odsłonie Akademii Dokumentalnej obejrzymy film pt. „Darmowy lancz” w reżyserii Christiana Toda, podejmujący temat „bezwarunkowego dochodu podstawowego” (BDP).

Czytaj więcej

Rodzinne granie z Włocławianką

12-11-2017

Rodzinne granie z Włocławianką

Czytaj więcej

II edycja programu "ANWIL pomaga" rozstrzygnięta

08-11-2017

Zakończyła się II edycja programu Fundacji ANWIL dla Włocławka na projekty wolontariackie zgłaszane przez pracowników ANWILU i skierowane do działających na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

07-11-2017

Film pt. "Punkt krytyczny - Energia odNowa"

Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejny seans Akademii Dokumentalnej

07-11-2017

W kolejnej odsłonie Akademii Dokumentalnej obejrzymy film pt. „Punkt krytyczny - Energia odNowa” w reżyserii Łukasza Bluszcza. Znajdujemy się w punkcie krytycznym. Nad Polską i resztą świata unosi się widmo powodzi, suszy, braku wody pitnej i żywności. Taką tezę stawia WWF.

Czytaj więcej

Włocławscy milionerzy gra inspirowana historią Włocławka

05-11-2017

Premiera gry Włocławscy milionerzy inspirowanej historia Włocławka

Czytaj więcej

"Włocławscy milionerzy" gra inspirowana historią Włocławka

02-11-2017

Zapraszamy w niedzielę, 5 listopada, w godzinach 14: 00 -16: 00, do Starej Remizy przy ul. Żabiej na premierę "Włocławskich Milionerów", pierwszej gry planszowej inspirowanej historią Włocławka. Opracowanie i wydanie gry było możliwe dzięki dofinansowaniu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Akademia Dokumentalna

24-10-2017

Film pt. „Safarii”

Czytaj więcej

Program stypendialny

06-10-2017

Wspieramy zdolnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Włocławka oraz gmin Brześci Kujawski, Fabianki i Lubanie.

Czytaj więcej

Konkursy grantowe

06-10-2017

W konkursach grantowych mogą brać udział organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Czytaj więcej

Uczę się z ANWILEM

06-10-2017

Popularyzujemy naukę przedmiotów ścisłych: chemii, fizyki, informatyki i matematyki wśród młodych ludzi.

Czytaj więcej

Zmiana filmu prezentowanego w Akademii Dokumentalnej

26-09-2017

Ze względów technicznych zamiast zapowiadanego filmu „Obcy w raju” w dniu dzisiejszym pokazany zostanie holenderski dokument „Przeżyć: metoda Houellebecqa” oparty na manifeście autora „Cząstek elementarnych”. W rolach głównych – wielki francuski pisarz i amerykański rockman zafascynowani nawzajem swoją twórczością.

Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejny seans Akademii Dokumentalnej

25-09-2017

Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza na film, który jury prestiżowego festiwalu filmów dokumentalnych w Amsterdamie jednogłośnie uznało, „najważniejszym filmem o uchodźcach w 2016 roku”. „Obcy w raju” w reż. Guido Hendrikxa opowiada o zderzeniu marzeń z rzeczywistością, rozprawia się z mitem cudownej Europy, gdzie dla każdego czeka szansa na lepsze jutro.

Czytaj więcej

II edycja konkursu edukacyjnego "Uczę się z ANWILEM"

22-09-2017

Fundacja „ANWIL dla Włocławka”, w ramach II edycji konkursu „Uczę się z ANWILEM”, dofinansuje realizację projektów umożliwiających pokazanie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Na wnioski organizacji pozarządowych, szkół, a także grup nieformalnych działających we Włocławku i gminach ościennych czekamy do 18 października. Budżet konkursu wynosi 150 tys. zł.

Czytaj więcej

II edycja programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego „ANWIL pomaga”

13-09-2017

Celem programu jest dofinansowanie inicjatyw zgłoszonych przez wolontariat pracowniczy ANWILU. Wsparcie mają szansę otrzymać projekty skierowane do działających na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki.

Czytaj więcej

Sprawdź, czy masz szansę na stypendium ANWILU

12-09-2017

Włocławska spółka z Grupy ORLEN, za pośrednictwem swojej fundacji korporacyjnej, ogłosiła kolejną edycję programu stypendialnego. Stypendia w roku szkolnym 2017/2018 czekają na prymusów z drugich i trzecich klas gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Mogą się o nie ubiegać najzdolniejsi, a przy tym zaangażowani społecznie uczniowie mieszkający we Włocławku, a także – po raz pierwszy – w Brześciu Kujawskim, Fabiankach, Lubaniu i gminie wiejskiej Włocławek.

Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejny seans Akademii Dokumentalnej

11-09-2017

W kolejnej odsłonie Akademii Dokumentalnej obejrzymy film pt. Ziarno. Nieznana historia w reżyserii Jona Betza i Taggarta Siegela. Nasiona to jedna z najcenniejszych rzeczy na Ziemi. Te żywe zarodki to maleńkie kapsuły czasowe, które przechowują wiadomości z przeszłości naszej planety.

Czytaj więcej

Leśne wakacje bez granic

30-08-2017

Siedemdziesięcioro młodych włocławian aktywnie uczestniczyło w półkoloniach sfinansowanych z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka, które zorganizowała Fundacja Caietanus we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Nadleśnictwem Włocławek.

Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejny seans Letniej Akademii Dokumentalnej

28-08-2017

W kolejnej wakacyjnej odsłonie Letniej Akademii Dokumentalnej obejrzymy film pt. „Zud” w reżyserii Marty Minorowicz. Zud to to czas, kiedy natura przejmuje kontrolę nad życiem ludzi i zwierząt. Jedenastoletni Sukhbat wraz z rodzicami żyje na mongolskim stepie. Nagły spadek temperatury powoduje masowe umieranie zwierząt należących do jego rodziny.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

10-08-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 11 do 25 sierpnia biuro Fundacji będzie nieczynne. Zapraszamy 28 sierpnia.

Czytaj więcej

Sportowe sukcesy stypendystki Fundacji

09-08-2017

Klaudia Kazimierska, stypendystka Fundacji „ANWIL dla Włocławka” i biegaczka Vectry Włocławek zwyciężyła w biegu na 1500 metrów podczas 23. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Warszawie, będącej zarazem Mistrzostwami Polski juniorów, która odbyła się w ostatni weekend.

Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejny seans Akademii Dokumentalnej

07-08-2017

W kolejnej odsłonie Letniej Akademii Dokumentalnej zapraszamy na film „Marina Abramović w Brazylii” w reżyserii Marco Del Fiolo. Marina Abramović, ikona sztuki współczesnej, po przeżyciu duchowego załamania wybiera się w podróż do Brazylii, gdzie ma nadzieję znaleźć odpowiedź na dręczące ją pytania.

Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejny seans Akademii Dokumentalnej

31-07-2017

W kolejnej odsłonie Letniej Akademii Dokumentalnej zobaczymy film "Bez tytułu" w reżyserii Michaela Glowoggera. Będzie to ostatni film Michaela Glawoggera, dokończony przez Monikę Willi, jego wieloletnią montażystkę, która zmontowała nakręcony materiał, kierując się notatkami reżysera powstałymi podczas kręcenia zdjęć. Powstał w efekcie niespokojny obraz o ruchu, podróży, nieznanym spotkaniu z Innym.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

27-07-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lipca biuro Fundacji będzie nieczynne. Zapraszamy 31 lipca.

Czytaj więcej

Włocławek z klocków LEGO

24-07-2017

Budowanie Włocławka z klocków LEGO to kolejny projekt finansowany przez Fundację ANWIL dla Włocławka w ramach konkursu grantowego „Wakacje bez granic”. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Ładowarka i Fundacji Ari Ari 30 lipca dzieci oraz młodzież z Włocławka samodzielnie zbudują swoje miasto z ponad 15 tysięcy klocków.

Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejny seans Akademii Dokumentalnej

24-07-2017

W czwartej odsłonie Letniej Akademii Dokumentalnej zobaczymy film "Kraina oświeconych" w reżyserii Pietera - Jana De Pue.Kręcona przez kilka lat porywająca wizualnie alegoryczna epopeja o Afganistanie, ukazanym przez pryzmat nieznanej wcześniej prawdziwej historii. Obserwujemy spektakularne panoramy afgańskiego krajobrazu: żyzne doliny, przysypane kurzem stepy, ośnieżone majestatyczne szczyty Hindukuszu i Pamiru.

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL (już nie tylko) dla Włocławka

19-07-2017

Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego, Fabianek, Lubania i Gminy Włocławek będą mogli skorzystać ze wsparcia Fundacji ANWIL dla Włocławka. Decyzją Sądu Rejonowego w Toruniu organizacja rozszerzyła obszar działania o gminy ościenne, a także uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

17-07-2017

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 28 lipca biuro Fundacji będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejny seans Akademii Dokumentalnej

17-07-2017

W trzecie odsłonie Letniej Akademii Dokumentalnej zobaczymy film "Amatorzy w kosmosie" w reżyserii Maxa Kestnera.

Czytaj więcej

Fundacyjny weekend z historią

12-07-2017

Inscenizacje batalistyczne, pojazdy militarne, pokazy i przegląd artylerii to wszystko będzie można zobaczyć 15 i 16 lipca we Włocławku. Stowarzyszenie PATROL Włocławek jest inicjatorem ciekawych wydarzeń o tematyce historycznej i militarnej. W tym roku dzięki grantowi Fundacji ANWIL dla Włocławka, przygotowano dwudniowe atrakcje dla mieszkańców Włocławka

Czytaj więcej

Warszawska przygoda podopiecznych Fundacji

11-07-2017

W ramach programu „Streetworking we Włocławku” Fundacji ANWIL dla Włocławka dzieci wraz ze streetworkerami w ostatni dzień czerwca pojechały na wycieczkę do Warszawy. Swoją przygodę rozpoczęli od zwiedzania i eksperymentowania w Centrum Nauki Kopernik. Super, wszystko było można dotykać, obserwować jak działa i na dodatek dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje.

Czytaj więcej

Zapraszamy na seans Akademii Dokumentalnej

10-07-2017

W drugiej odsłonie Letniej Akademii Dokumentalnej zobaczymy film "Wszystkie rządy kłamią" w reżyserii Freda Peabody'ego. Film dedykowany jest Isidorowi Feinsteinowi Stone'owi – amerykańskiemu pionierowi niezależnego dziennikarstwa politycznego, zażartemu krytykowi kolejnych rządów, autorowi hasła „All governments lie” – wszystkie rządy kłamią. Stone przez całe swoje zawodowe życie demaskował kłamstwa, którymi kolejni amerykańscy prezydenci karmili społeczeństwo w imię różnych interesów elit.

Czytaj więcej

Wodniackie półkolonie w Marinie Zarzeczewo

07-07-2017

Od poniedziałku setka dzieci korzysta z wodniackich atrakcji i uroków Zalewu Włocławskiego. Pływania jachtami żaglowymi, łodziami motorowymi, rowerami wodnymi, kajakami, nauka wiązania węzłów, wiosłowania i alfabetu Morse'a to główne "wodniackie" zajęcia

Czytaj więcej

Zapraszamy na seans Akademii Dokumentalnej.

03-07-2017

Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza na film „Ostatni w Aleppo”, w reż. Ferasa Fayyada - przejmujący obraz życia Aleppo i codzienności syryjskich ratowników wojennych, tzw. białych hełmów. Film zdobył cztery nagrody, w tym Nagrodę Grand Prix na tegorocznym festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

Czytaj więcej

Fundacja pomaga już trzy lata!

27-06-2017

Powołana w 2014 r. przez włocławską spółkę z Grupy ORLEN Fundacja ANWIL dla Włocławka obchodzi właśnie trzecią rocznicę istnienia. W ciągu 36 miesięcy Fundacja przekazała ponad 3 miliony złotych na realizację 187 projektów oraz przyznała 70 stypendiów. Beneficjentami jej działalności było niemal 45 tys. osób, czyli co trzeci mieszkaniec Włocławka

Czytaj więcej

Nowa siedziba biura Fundacji

26-06-2017

Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza do nowej siedziby, która mieści się w pasażu przy Centrum Administracji ANWIL S.A. obok Urzędu Pocztowego. Dojazd autobusami MPK nr 3 i 16, przystanek Biurowiec.

Czytaj więcej

Zapraszamy na Festiwal Sztuki Ulicy „Brukarnia”.

14-06-2017

W najbliższą sobotę Plac Wolności i Zielony Rynek staną się sceną dla uczestników Festiwalu Sztuki Ulicy „Brukarnia”. Głównym założeniem festiwalu jest wyjście ze sztuką na ulicę, do ludzi, często przypadkowych przechodniów.

Czytaj więcej

Łazik marsjański we włocławskim Elektryku

06-06-2017

Uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych skonstruowali łazika marsjańskiego. Było to możliwe dzięki pozyskaniu grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka w ramach konkursu „Uczę się z ANWIL”.

Czytaj więcej

Poezja śpiewana we Włocławku

05-06-2017

Od 26 lat Włocławek jest gospodarzem Finału Turnieju Poezji Śpiewanej – najważniejszej imprezy tego nurtu w Polsce. 9 czerwca w sali widowiskowej Centrum Kultury "Browar B" odbędą się dwa koncerty konkursowe. 22 młodych wykonawców z całej Polski, wybranych w kilkustopniowych eliminacjach wystąpi o godz. 17.00 i 19.00.

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL dla Włocławka mówi „nie” wakacyjnej nudzie

30-05-2017

We Włocławku nie brakuje pomysłów na zapewnienie dzieciom oraz młodzieży aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w lecie. Przekonała się o tym Fundacja ANWIL dla Włocławka, która zorganizowała kolejny, wakacyjny konkursu grantowy. Wśród nagrodzonych przez nią - wsparciem finansowym na łączną kwotę niemal 200 tysięcy złotych - inicjatyw znalazły się półkolonie, warsztaty i zajęcia z animatorem, podczas których młodzi włocławianie będą uczestniczyć m.in. w kursach językowych, warsztatach teatralnych oraz malarskich.

Czytaj więcej

Program Badawczy „Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”

29-05-2017

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” zakończyła projekt partnerski z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku popularyzujący nauki ścisłe wśród młodych ludzi pn. Program Badawczy „Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”. Projekt współfinansowany był z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka w ramach konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL

Czytaj więcej

Festyn Integracyjny „Bawmy się razem”

18-05-2017

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku serdecznie zaprasza na Festyn Integracyjny „Bawmy się razem”, który odbędzie się 20 maja 2017r. w godz.10.00 – 15.00 na terenie placówki przy ulicy Wienieckiej 46. Festyn Integracyjny jest finansowany z grantu Fundacji „ANWIL dla Włocławka” w ramach III edycji konkursu grantowego.

Czytaj więcej

Konkurs "Wiedza i umiejętności"

15-05-2017

Ubijanie piany, obieranie jabłek czy rozpoznawanie zapachów to tylko niektóre z konkurencji konkursu "Wiedza i umiejętności" zorganizowanego przez Fundację Caietanus w ramach projektu „Kuchenne doświadczenia” finansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Piknik edukacyjny Z „Baczyńskim” do gwiazd

04-05-2017

Zespół Szkół nr 4 we Włocławku zaprasza na Kaliską 108 (plac przy szkole) na piknik Z „Baczyńskim” do gwiazd w sobotę 6 maja w godzinach od 15.00 do 19.00. Projekt jest finansowany z grantu Fundacji „ANWIL dla Włocławka” w ramach III edycji konkursu grantowego

Czytaj więcej

Wolontariusze z Meksyku i Ugandy w Szkole Podstawowej Nr 23

04-05-2017

W ramach projektu „Nauka i heca nam przyświeca” finansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka Podstawową Nr 23 odwiedzili wolontariusze z Meksyku i Ugandy. Podczas spotkań z nimi, uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne o rodzinnych krajach wolontariuszy w języku angielskim oraz nauczyli się kilku podstawowych zwrotów grzecznościowych w ich językach.

Czytaj więcej

Zapraszamy na film "Don Juan"

02-05-2017

Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza na film pt. „Don Juan”, którego projekcja odbędzie się w Multikinie 2 maja o godz. 19.00. Kolejny seans filmowy Akademii Dokumentalnej nie zawiedzie miłośników dokumentów z najwyższej półki. Film Jerzego Śladkowskiego, zdobywca VPRO IDFA Award 2015 – głównej nagrody w konkursie filmów pełnometrażowych to poruszający dokument, niepozbawiony przy tym dużej dozy humoru.

Czytaj więcej

VIII Włocławskie Spotkania Skrzypcowe, Tańce świata"

02-05-2017

VIII Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Tańce świata” finansowane z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka odbyły się w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku. W konkursie wzięło udział 131 uczniów z 57 szkół muzycznych I stopnia. Reprezentowali 14 województw

Czytaj więcej

I Turniej Małej Ligi Unihokeja 2017

27-04-2017

Uczniowski Klub Sportowy PRESTO dzięki grantowi Fundacji ANWIL dla Włocławka realizuje projekt pt. „Mała Liga Unihokeja 2017” w ramach III edycji konkursu grantowego.

Czytaj więcej

Edukacja i zabawa

25-04-2017

Podopieczni Stowarzyszenia Dzieci i Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualna OLIGO wraz z opiekunami wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Kłóbki w ramach projektu „Bez barier” finansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

11-04-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 12 do 18 kwietnia biuro Fundacji będzie nieczynne. Zapraszamy 19 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej

Inauguracja Akademii Dokumentalnej

31-03-2017

Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza na film pt. „Szwedzka teoria miłości ”, którego projekcja odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. o godz. 19.00 w Multikinie.

Czytaj więcej

Znamy laureatów III konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka

24-03-2017

Fundacja korporacyjna spółki ANWIL ogłosiła wyniki trzeciej edycji konkursu grantowego. Na liście laureatów znalazło się 31 pomysłodawców najciekawszych inicjatyw na rzecz włocławian. Fundacja przekaże ponad 300 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięć artystycznych, projektów edukacyjnych oraz zajęć rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Włocławka.

Czytaj więcej

Młodzi badacze

17-03-2017

W Zespole Szkół nr 11 we Włocławku uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej uczęszczają na przyrodnicze zajęcia warsztatowe pt. „Młodzi badacze” sfinansowane z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka w ramach konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM”.

Czytaj więcej

Święto nauki w Długoszu

14-02-2017

Od 30 stycznia do 8 lutego w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza odbywały się zajęcia dla młodych włocławian dofinansowane z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka w ramach konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM”

Czytaj więcej

Pasjonujące kuchenne doświadczenia

06-02-2017

Dzieci uczestniczące w programie Fundacji ANWIL dla Włocławka „Streetworking we Włocławku” wzięły udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Kuchenne doświadczenia” Fundacji Caietanus dofinansowanego w konkursie edukacyjnym „Uczę się z ANWIL”.

Czytaj więcej

Zawalcz o grant z ANWILU

12-01-2017

Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza do udziału w III edycji konkursu grantowego. Dofinansowanie o maksymalnej wartości 30 tysięcy złotych czeka na pomysłodawców najlepszych inicjatyw skierowanych do włocławian. Wnioski przyjmowane są do 10 lutego 2017 r.

Czytaj więcej

Ogłoszenie III edycji konkursu grantowego

11-01-2017

Zapraszamy na ogłoszenie III edycji konkursu grantowego Fundacji, które odbędzie się 12 stycznia o godz. 16.30 w sali kameralnej Centrum Kultury Browar B.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

22-12-2016

Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożęgo Narodzenia oraz sukcesów w nadchodzącym 2017 roku życzy Zarząd Fundacji ANWIL dla Włocławka

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

22-12-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 i 27 grudnia biuro Fundacji będzie nieczynne. Zapraszamy 28 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej

Tak włocławianie widzą ANWIL

15-12-2016

Ponad sto dwadzieścia zgłoszeń napłynęło do konkursu „ANWIL oczami włocławian”. Firma, za pośrednictwem swojej fundacji korporacyjnej, zaprosiła mieszkańców Włocławka – w związku z przypadającym w tym roku półwieczem jej istnienia – do podzielenia się swoimi wspomnieniami i skojarzeniami na temat ANWILU. Dwadzieścioro ośmioro uczestników znalazło się w gronie zwycięzców i wyróżnionych.

Czytaj więcej

ANWIL docenia prymusów i wspiera kreatywną edukację

29-11-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła wyniki zorganizowanego po raz pierwszy konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL”, a także drugiej edycji programu stypendialnego. Dwunastu pomysłodawców projektów edukacyjnych oraz czterdziestu uczniów z włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzyma wsparcie finansowe. Wręczenie umów grantowych oraz stypendialnych odbyło się 28 listopada 2016 r.

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL dla Włocławka na rzecz rozwoju hipoterapii

25-11-2016

Specjalistyczny sprzęt do zajęć z hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej trafił do Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku. Placówkę doposażyła Fundacja Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego BYĆ, dzięki środkom otrzymanym w II edycji konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

28-10-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniach 31 października i 2 listopada biuro Fundacji będzie nieczynne. Zapraszamy 3 listopada 2016 r.

Czytaj więcej

ANWIL oczami włocławian

14-10-2016

W tym roku ANWIL obchodzi 50 rocznicę powstania. Spółka, choć jej produkty trafiają do ponad 40 państw na całym świecie, nie zapomina, że jej korzenie są na Kujawach. Dlatego w roku swojego jubileuszu – za pośrednictwem fundacji korporacyjnej – zaprasza mieszkańców Włocławka do udziału w konkursie pt. „ANWIL oczami włocławian”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci bonów podarunkowych.

Czytaj więcej

Program dofinansowania wolontariatu pracowniczego „ANWIL pomaga”

12-10-2016

Celem nowego programu jest dofinansowanie inicjatyw zgłoszonych przez wolontariat pracowniczy ANWILU. Wsparcie mają szansę otrzymać projekty skierowane do działających na terenie Włocławka organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki.

Czytaj więcej

Fundacja ogłasza konkurs dla mieszkańców Włocławka

11-10-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłasza konkurs „ANWIL oczami włocławian” , którego celem jest propagowanie uzdolnień plastycznych i literackich, kreatywnego myślenia oraz rozwijanie zainteresowań historycznych wśród mieszkańców Włocławka.

Czytaj więcej

Pedagodzy ulicy wyruszyli na włocławskie podwórka

04-10-2016

Zakończył się pierwszy etap projektu „Streetworking we Włocławku” Fundacji ANWIL dla Włocławka, w wyniku którego zostało zrekrutowanych troje pedagogów ulicy. Student oraz absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, zatrudniona we włocławskiej Przychodni Terapii i Uzależnień, a także absolwent pedagogiki, na co dzień pracujący jako nauczyciel, rozpoczęli zajęcia z młodzieżą w naszym mieście.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

22-09-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 września biuro Fundacji będzie nieczynne. Zapraszamy 26 września 2016 r.

Czytaj więcej

Ostatni seans Akademii Dokumentalnej

22-09-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza na film pt. „Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci”, którego projekcja odbędzie się 26 września 2016 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar „B”.

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL zaprasza do ubiegania się o stypendia i granty naukowe.

08-09-2016

5 września Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła drugą edycję programu stypendialnego, a także - po raz pierwszy – nabór wniosków do konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL”, którego celem jest popularyzacja nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży. Poinformowały o tym następujące media:

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL zaprasza do ubiegania się o stypendia i granty naukowe

06-09-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka ponownie wesprze edukację młodych włocławian. Właśnie ogłosiła drugą edycję programu stypendialnego, a także - po raz pierwszy – nabór wniosków do konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL”, którego celem jest popularyzacja nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Wakacje z pasją finansowane z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka

31-08-2016

Udane wakacje są wtedy najlepsze, gdy można je przeżyć z pasją. Taka idea przyświecała organizatorom półkolonii dla dzieci i młodzieży „Wakacje z pasją” organizowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy Vectra

Czytaj więcej

Pedagodzy ulicy pilnie poszukiwani!

08-08-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka, której konkursy grantowe i stypendialne są już doskonale znane mieszkańcom naszego miasta, zdecydowała o poszerzeniu swojej działalności. Właśnie rozpoczyna realizację projektu „Streetworking we Włocławku”. Jego pierwszym etapem jest rekrutacja streetworkerów, czyli pedagogów ulicy.

Czytaj więcej

Poszukujemy kandydatów/kandydatki na stanowisko Streetworker.

05-08-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka poszukuje kandydatów do pracy metodą pedagogów podwórkowych z dziećmi ze środowisk wykluczonych społecznie

Czytaj więcej

Zapraszamy na film pt. Więcej niż miód.

04-08-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza na film pt. Więcej niż miód, którego projekcja odbędzie się 8 sierpnia 2016 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar „B”.

Czytaj więcej

Aktywne półkolonie z Fundacją.

01-08-2016

Każdy dzień poświęcony był innej aktywności i tematowi. Program półkolonii obfitował w zajęcia sportowe z takich dyscyplin jak: karate kyokushin i tenis ziemny.

Czytaj więcej

Wesołe wakacje na wodzie.

26-07-2016

W marinie Zarzeczewo zorganizowane zostały jedyne w swoim rodzaju półkolonie - „Wesołe wakacje na wodzie z anwilowymi żeglarzami”. Setka dzieci korzystała z wodniackich atrakcji i uroków Zalewu Włocławskiego.

Czytaj więcej

Wesołe i aktywne półkolonie z WESPÓŁ.

25-07-2016

Sześćdziesięcioro młodych włocławian w wieku od 6 do 12 lat wesoło i aktywnie uczestniczyło w półkoloniach sfinansowanych z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka i zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ.

Czytaj więcej

Wesoło, radośnie i sportowo z Fundacją ANWIL dla Włocławka.

12-07-2016

9 lipca na stadionie „Przylesie” na osiedlu Zazamcze odbył się drugi festyn sportowy pod tytułem: „Wesoło, radośnie i sportowo”. Pomimo początkowo niesprzyjającej aury, włocławianie tłumnie przybyli, aby spędzić sobotnie przedpołudnie na sportowo.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

08-07-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 11 do 22 lipca 2016 r. biuro Fundacji będzie nieczynne. Zapraszamy 25 lipca 2016 r.

Czytaj więcej

Inscenizacje batalistyczne, grupy rekonstrukcyjne i wystawy pojazdów.

08-07-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka i Stowarzyszenia PATROL Włocławek zapraszają na II Włocławski Piknik Historyczny, który w tym roku odbędzie się na terenie przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim w godzinach 14.00 – 20.00.

Czytaj więcej

Aktywne wakacje na Orliku przy Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku

05-07-2016

Zapraszamy dzieci i młodzież na cykl imprez i zabaw sportowych w dniach od 18 do 31 lipca

Czytaj więcej

Wakacyjny rodzinny festyn.

05-07-2016

„ Wakacje z Długoszem – Rodzina, Kultura, Tradycja i Bezpieczeństwo – Spotkajmy się – Poznajmy się …” - pod takim hasłem w słoneczne sobotnie przedpołudnie w dniu 2 lipca br. w parku miejskim im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku odbył się piknik rodzinny. Włocławianie mogli miło spędzić czas dzięki Fundacji ANWIL dla Włocławka, która w konkursie grantowym „Wesołe Wakacje” przyznała Diecezji Włocławskiej dofinansowanie na realizację tego projektu.

Czytaj więcej

Przedszkole strzela gole

05-07-2016

450 przedszkolaków w wieku od 5 do 6 lat uczestniczy w zajęciach finansowanych z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza na Letnią Akademię Dokumentalną

04-07-2016

Znany jest już repertuar filmowy Letniej Akademii Dokumentalnej. W lipcu i sierpniu włocławianie będą mieli możliwość obejrzenia 8 filmów z tegorocznego 13. Millennium Docs Against Gravity Film Festival. Filmem otwarcia będzie zdobywca Grand Prix 13 Millennium Docs Against Gravity i NAGRODY BANKU MILLENNIUM, film „Pod opieką wiecznego słońca” w reżyserii Vitalija Manskiego

Czytaj więcej

Ogólnopolski Festiwal Dwunastka CUP roczników 2006 i 2008 za nami.

30-06-2016

Blisko 250 zawodników rywalizowało w Ogólnopolskim Festiwalu Dwunastka CUP 2016 roczników 2006 i 2008. Mimo upalnej pogody, niezbyt sprzyjającej sportowym zmaganiom, w turnieju wystartowały 23 drużyny z całej Polski.

Czytaj więcej

Imprezy plenerowe "Wakacje z Długoszem – Rodzina, Kultura, Tradycja i Bezpieczeństwo – Spotkajmy się – Poznajmy się” finansowane z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

28-06-2016

Organizatorzy zapraszają 30 czerwca w godzinach 15.00 - 19.00 na bulwary i 2 lipca w godzinach 11.00- 15.00 do parku im. Henryka Sienkiewicza.

Czytaj więcej

Zapraszamy na film ”Charlotte Rampling. Spojrzenie”

27-06-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka i Uniwersytet Otwarty Vladislawia zapraszają na film pt. ”Charlotte Rampling. Spojrzenie”, którego projekcja odbędzie się 29 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar „B”.

Czytaj więcej

Zapraszamy na Festiwal Sztuki Ulicy „Brukarnia”

23-06-2016

W najbliższą sobotę Plac Wolności stanie się sceną dla uczestników Festiwalu Sztuki Ulicy „Brukarnia” Głównym założeniem festiwalu jest wyjście ze sztuką na ulicę, do ludzi, często przypadkowych przechodniów

Czytaj więcej

Zapraszamy na film pt. Kumare. Guru dla każdego.

23-06-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza na film pt. Kumare. Guru dla każdego, którego projekcja odbędzie się 27 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar „B”.

Czytaj więcej

Włocławek sercem malowany

16-06-2016

Pod takim tytułem odbył się VII Plener Malarski Osób Niepełnosprawnych w malowniczej scenerii Mariny w Zarzeczewie. Wzięło w nim udział osiemdziesiąt osób - dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną z rodzinami oraz wolontariusze z Regionalnego Stowarzyszenia WŁO – ART.

Czytaj więcej

Wesołe wakacje dzięki Fundacji

15-06-2016

14 czerwca Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła beneficjentów konkursu grantowego "Wesołe wakacje" . O konkursie, którego celem jest stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji dzieciom i młodzieży spędzającym ten okres we Włocławku informowały następujące media.

Czytaj więcej

Wakacje, dzięki Fundacji ANWIL dla Włocławka, z pewnością będą wesołe!

15-06-2016

Czternaście organizacji III sektora otrzymało granty Fundacji ANWIL dla Włocławka. Przyznane środki finansowe w łącznej wysokości niemal 230 tysięcy zł umożliwią im zorganizowanie pełnego atrakcji letniego wypoczynku dla najmłodszych włocławian

Czytaj więcej

Poezja śpiewana we Włocławku

13-06-2016

17 czerwca w sali widowiskowej Centrum Kultury "Browar B" odbędą się dwa koncerty konkursowe w ramach XXV Finału Turnieju Poezji Śpiewanej. 23 młodych wykonawców z całej Polski , wybranych w kilkustopniowych eliminacjach wystąpi o godz. 17.00 i 19.00.

Czytaj więcej

Zapraszamy na film pt. Badajo. Duchy z morza.

09-06-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza na film pt. Badajo. Duchy z morza, którego projekcja odbędzie się 13 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar „B”.

Czytaj więcej

Dzień Dziecka na sportowo

06-06-2016

W wesołej i sportowej atmosferze upłynął Dzień Dziecka zorganizowany przez Zespole Szkół Integracyjnych nr 1. Uczniowie rywalizowali w turniejach piłki nożnej, koszykówki, unihokeja i zbijaka. Drużyny, które uplasowały się na podium otrzymały medale i dyplomy.

Czytaj więcej

Włocławianie wysłuchali koncertu UWIELBIENIE

30-05-2016

Po raz siódmy w urokliwej scenerii parku Sienkiewicza we Włocławku odbył się koncert otwarty dla wszystkich włocławian, zorganizowany przez Kurię Diecezji Włocławskiej i współfinansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Turniej Pierwszej Pomocy i Turniej wiedzy z zakresu honorowego krwiodawstwa

27-05-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka i Włocławski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża zapraszają do udziału w Turnieju Pierwszej Pomocy oraz Turnieju wiedzy z zakresu honorowego krwiodawstwa

Czytaj więcej

Miting lekkoatletyczny „ Cztery podstawówki”

24-05-2016

20 maja w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 12 we Włocławku odbył się miting lekkoatletyczny zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Dwunastka" i finansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

„Zazieleniamy ekoWłocławek”

23-05-2016

Dużo słyszy się w naszym kraju o tym, że giną udomowione pszczoły miodne. Budzi to niepokój nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I to nie brak miodu jest problemem, ale zapylanie roślin. Owady zapylające to nie tylko pszczoła miodna, ale też trzmiele i muraraki. Zagrożeniem dla nich są pestycydy, monokulturowe uprawy oraz betonowa zabudowa. Prostym sposobem, aby pomóc owadom zapylającym jest postawienie w ogrodzie czy na skwerku domku dla owadów

Czytaj więcej

279 młodych pływaków walczyło o Puchar Fundacji ANWIL dla Włocławka

18-05-2016

Po raz kolejny na włocławskiej pływalni DELFIN Uczniowski Klub Pływacki WODNIK Włocławek zorganizował zawody pływackie. Podczas sobotniego mitingu nie zabrakło emocji i wzruszeń, jakie towarzyszyły zawodnikom oraz licznie zgromadzonym kibicom. Zawody otworzyli goście honorowi, reprezentujący Fundację ANWIL dla Włocławka, z której środków sfinansowano organizację zawodów.

Czytaj więcej

Spotkanie i trening z mistrzem

12-05-2016

8 maja 2016 r. odbyło się spotkanie oraz trening pływacki z mistrzem Europy Sławomirem Kuczko dla zawodników włocławskich klubów pływackich zorganizowane przez Uczniowski Klub Pływacki WODNIK Włocławek w ramach projektu finansowanego przez Fundację ANWIL dla Włocławka pt. Zawsze na fali - WODNIK z Fundacją ANWIL.

Czytaj więcej

VII Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „ Klasycy wiedeńscy”

06-05-2016

VII Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Klasycy wiedeńscy” finansowane z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka odbyły się w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku.

Czytaj więcej

Spotkanie z mistrzem

04-05-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka i Uczniowski Klub Pływacki WODNIK Włocławek zapraszają dzieci i młodzież na spotkanie z mistrzem Europy Sławomirem Kuczko, które odbędzie się w dniu 8 maja 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy stadionie OSiR we Włocławku.

Czytaj więcej

Konkurs grantowy "Wesołe wakacje"

18-04-2016

O ogłoszonym 14 kwietnia konkursie grantowym "Wesołe wakacje", którego celem jest finansowanie aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji przez młodych włocławian informowały następujące media:

Czytaj więcej

I Turniej Małej Ligi Unihokeja

15-04-2016

Uczniowski Klub Sportowy PRESTO dzięki grantowi Fundacji ANWIL dla Włocławka realizuje projekt pt. „Mała Liga Unihokeja” w ramach II edycji konkursu grantowego. 9 kwietnia w sali sportowej Zespołu Szkół Elektrycznych rozegrano I Turniej Małej Ligi Unihokeja.

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL dla Włocławka zadba o to, żeby wakacje w mieście były wesołe

15-04-2016

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła kolejny konkurs, w którym do wygrania są granty przeznaczone na organizację ciekawych wakacji dla najmłodszych, i tych nieco starszych włocławian. Dzieci i młodzież, która będzie spędzać tegoroczny letni wypoczynek we Włocławku z pewnością nie będzie się nudzić.

Czytaj więcej

Krewcy młodzi włocławianie

13-04-2016

Oddział Rejonowy PCK we Włocławku realizuje projekt „Krewcy Ludzie” finansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka. Celem głównym całego programu jest uświadomienie dzieciom, młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także dorosłym mieszkańców Włocławka jak ważna jest krew w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

Czytaj więcej

Turnieje mini siatkówki dziewcząt o Puchar Prezesa Fundacji ANWIL dla Włocławka.

12-04-2016

Dwanaście trzyosobowych drużyn Z Włocławka, Płocka i Aleksandrowa Kujawskiego uczestniczyło w turnieju rocznika 2003/2004 rozegranym 2 kwietnia w ramach projektu partnerskiego „Łączy nas sport- łączy nas siatkówka” dofinansowanym w II edycji konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Akademia Małego Samuraja z Fundacją ANWIL dla Włocławka

11-04-2016

140 przedszkolaków w wieku od 4 do 6 lat uczestniczy w zajęciach finansowanych z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Dbam o swój rozwój dla dobra mojego dziecka z Fundacją ANWIL dla Włocławka.

09-03-2016

Rodzice osób niepełnosprawnych intelektualnie robią wszystko, aby pomóc w funkcjonowaniu swoich dzieci. Poświęcają cały swój czas, muszą stawić się czoła wielu wyzwaniom, którym towarzyszy napięcie emocjonalne. Często zapominają o swoim zdrowiu i samopoczuciu, nie mają, z kim zostawić swojego dziecka by iść do urzędu, banku czy na zakupy.

Czytaj więcej

Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne

29-02-2016

26 lutego uroczyście zakończono projekt „ Międzypokoleniowa Tożsamość Europejska” finansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka. W trakcie piątkowego spotkania przedstawiono regionalne tradycje kujawskie oraz zorganizowano konkurs wiedzy o kuchni europejskiej.

Czytaj więcej

Wiedza łączy pokolenia - Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA finansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka

11-02-2016

Jest to pierwszy taki projekt edukacyjny we Włocławku oraz na Kujawach. Program Uniwersytetu Otwartego, opracowany i prowadzony przez Fundację na Rzecz Rozwoju KSW „Vladislawia” i Kujawską Szkołę Wyższą, popularyzować będzie naukę i wiedzę o środowisku i społeczeństwie, rozbudzać wśród słuchaczy aktywność, kreatywność oraz innowacyjność, a także wzmacniać poczucie własnej wartości oraz propagować zdrowy styl życia.

Czytaj więcej

Fundacja uhonorowana statuetką „Przyjaciel OLIGO 2015”

09-02-2016

Fundacja znalazła się w gronie uhonorowanych statuetką „Przyjaciel OLIGO 2015”, którą podczas XI Koncertu Wielu Serc odebrała Małgorzata Kosińska, Prezes Fundacji. Uroczystość odbyła się 5 lutego w Centrum Kultury Browar B.

Czytaj więcej

„Aktywnie z pasją” dzięki grantowi Fundacji ANWIL dla Włocławka

26-01-2016

Głównym celem projektu realizowanego przez Fundację Caietanus a finansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka jest podniesienie aktywności włocławian powyżej 50 roku życia.

Czytaj więcej

Wspólne kolędowanie z chórem „Canto” i Fundacją ANWIL dla Włocławka

26-01-2016

Licznie zgromadzeni włocławianie wysłuchali 10 stycznia w Pałacu Bursztynowym koncertu kolęd w wykonaniu chóru „Canto” pod dyrekcją Mariana Szczepańskiego.

Czytaj więcej

Tenis na Horyzoncie - bezpłatna szkółka dla dzieci i młodzieży

18-01-2016

Ognisko TKKF Horyzont prowadzi nabór do szkółki tenisa ziemnego dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Zajęcia będą prowadzone w czterech grupach wiekowych: 5-6 lat, 7-8 lat, 9-12 lat oraz młodzież do lat 18. Dzięki wsparciu Fundacji ANWIL dla Włocławka szkółka jest bezpłatna.

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL dla Włocławka największym pomocnikiem Świętego Mikołaja

31-12-2015

Podczas spotkań z Mikołajem w ramach świątecznej akcji charytatywnej „ Pamiętamy o Tobie Św. Mikołaj i ja” gwiazdkowe prezenty otrzymało 220 dzieci z domów dziecka i blisko 300 dzieci niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

21-12-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 22 do 28 grudnia biuro Fundacji będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie”

21-12-2015

Projekt „ Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie”, który Fundacja na Rzecz Rozwoju WSHE „Vladislawia” realizuje dzięki finansowemu wsparciu Fundacji „ANWIL dla Włocławka” umożliwia aktywnym włocławianom po 50 roku życia uczestniczenie w ćwiczeniach sportowych przy muzyce.

Czytaj więcej

Kolejne pół miliona złotych trafi do włocławian

11-12-2015

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła zwycięzców II konkursu grantowego. Trzydzieści trzy włocławskie organizacje III sektora zrealizują trzydzieści siedem projektów, które Fundacja dofinansuje kwotą 500 tysięcy złotych.

Czytaj więcej

II edycja konkursu grantowego Fundacji

11-12-2015

O projektach realizowanych do 10 października 2016 r. w ramach II edycji konkursu grantowego informują następujące media.

Czytaj więcej

Kolejne pół miliona trafi do włocławian!

10-12-2015

O rozstrzygnięciu przez Fundację ANWIL dla Włocławka II edycji konkursu grantowego informowały następujące media.

Czytaj więcej

Stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka rozdane!

18-11-2015

Fundacja ANWIL dla Włocławka przekazała akty stypendialne laureatom pierwszego konkursu stypendialnego. 30 wybitnie uzdolnionych uczniów włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będzie otrzymywać w roku szkolnym 2015/2016 wsparcie finansowe na realizację swoich planów związanych z poszerzaniem wiedzy oraz rozwojem umiejętności.

Czytaj więcej

Aktywni 50 + we Włocławku wybierają pomniki przyrody

09-11-2015

Być może już wkrótce we Włocławku przybędzie pomników przyrody. Na to bardzo liczą uczestnicy warsztatów „Formy ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły”, zorganizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Czytaj więcej

AKTYWNI 50 + ćwiczą, bo lubią z Fundacją ANWIL dla Włocławka

30-10-2015

W ramach projektu „Ćwiczę, bo lubię”, który realizowany jest przez Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie przy finansowym wsparciu z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka, aktywni włocławianie przyswajają techniki prawidłowego chodzenia z kijami nordic walking podczas zajęć plenerowych.

Czytaj więcej

Konferencja „Organizacje pacjenckie w systemie ochrony zdrowia”

30-10-2015

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Stowarzyszenie „Amazonki” we Włocławku w ramach projektu „Żyję zdrowo - jestem w formie” finansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka zorganizowało konferencję dla osób zainteresowanych problematyką praw pacjenta onkologicznego w systemie polskiej opieki zdrowotnej

Czytaj więcej

Konferencja „ Bądź przyjacielem naszego miasta” .

15-10-2015

Fundacja ANWIL dla Włocławka serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „ Bądź przyjacielem naszego miasta” otwierającej projekt „Aktywni 50 + z przyrodą za pan brat”, finansowany z grantu Fundacji. Konferencja organizowana przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Nadleśnictwo Włocławek odbędzie się 16 października w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Włocławek przy ul. Ziębie 13 we Włocławku.

Czytaj więcej

Aktywni włocławianie 50 plus

05-10-2015

O aktywnych włocławianach w wieku powyżej 50 lat, uczestniczących w projektach realizowanych w ramach konkursu grantowego AKTYWNI 50+ informują następujace media.

Czytaj więcej

Kolejne pół miliona złotych dla Włocławka od Fundacji

29-09-2015

Fundacja ANWIL dla Włocławka, którą spółka ANWIL powołała do życia w maju 2014 roku, przyznała w ciągu 16 miesięcy swojego działania granty o łącznej wartości ponad miliona złotych. Fundacja właśnie ogłosiła II konkurs grantowy, w którym włocławskie organizacje III sektora mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów kwotą sięgającą nawet 50 tysięcy złotych. W sumie budżet II edycji konkursu wynosi 500 tysięcy złotych.

Czytaj więcej

Młodzi wioślarze wiosłują po przyszłość

15-09-2015

Zakończył się projekt „Wiosłuj po przyszłość”, w którym uczestniczyło 100 młodych włocławian. Dzięki inicjatywnie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego oraz wsparciu finansowemu Fundacji ANWIL dla Włocławka, młodzi zawodnicy przez cały rok mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności.

Czytaj więcej

Wesołe, sportowe wakacje z Fundacją

15-09-2015

Dzięki wsparciu Fundacji ANWIL dla Włocławka, pięćdziesięcioro młodych włocławian w wieku od 7 do 17 lat aktywnie spędziło wakacyjny czas na sportowych półkoloniach.

Czytaj więcej

Trampolinowe półkolonie z ANWILEM

10-09-2015

Trampolinowe półkolonie, zorganizowane dzięki grantowi Fundacji ANWIL dla Włocławka, na długo pozostaną w pamięci uczestników. Ich program doskonale wpisywał się w hasło konkursu grantowego „Wakacje we Włocławku aktywnie i wesoło”.

Czytaj więcej

Wakacje na sportowo z Fundacją ANWIL dla Włocławka

10-09-2015

Dzięki grantowi Fundacji ANWIL dla Włocławka Ognisko TKKF Horyzont zorganizowało wakacyjne zajęcia sportowe. Ponad 80 młodych włocławian pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej trenowało tenis ziemny, karate kyokushin oraz uczestniczyło w ćwiczeniach siłowych. W programie nie zabrakło gier i zabaw sprawnościowych.

Czytaj więcej

Wakacje z pasją finansowane z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka

09-09-2015

Sposobów na udane wakacje jest wiele, jednak najlepsze są wtedy, gdy można je przeżyć z pasją. Taka też idea przyświecała organizatorom półkolonii dla dzieci i młodzieży „Wakacje z pasją” z Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Vectra.

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL dla Włocławka wspiera zdolnych włocławian

07-09-2015

O programie stypendialnym dla zdolnych włocławian poinformowały następujące media.

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL dla Włocławka wspiera zdolnych włocławian

03-09-2015

Uczniowie włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi lub artystycznymi mogą ubiegać się o stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka na rok szkolny 2015/2016. Nabór wniosków potrwa do 22 września br.

Czytaj więcej

Wakacyjne pływanie z Fundacją

02-09-2015

Ponad 120 młodych włocławian aktywnie spędziło wakacje, uczestnicząc w zajęciach na basenie międzyosiedlowym przy ul. Wysokiej. Dzieci miały możliwość nauki pływania od podstaw oraz doskonalenia techniki pływania na różnych poziomach zaawansowania w ramach projektu grantowego „W płetwach czy bez karta pływacka z WODNIKIEM I ANWILEM jest”.

Czytaj więcej

Podziękowali ANWILOWI

19-08-2015

Oryginalne podziękowania przygotowali fundatorowi uczestnicy harcerskich półkolonii we Włocławku – ustawili się w taki sposób, by utworzyć litery składające się na widoczną z lotu ptaka nazwę ANWIL i za pomocą drona zrobili zdjęcie. harcerzy.

Czytaj więcej

Turniej dzikich drużyn Summer Cup 2015 we Włocławku

17-08-2015

Blisko 300 zawodników w wieku od 7 do 18 lat rywalizowało w rozgrywkach wakacyjnego turnieju piłki nożnej, finansowanego ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Wesołe wakacje maluchów dzięki Fundacji

11-08-2015

Dzięki grantowi Fundacji ANWIL dla Włocławka Akademia Koszykówki Młodzieżowej w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 18 zorganizowała półkolonie dla grupy 80 najmłodszych mieszkańców Włocławka

Czytaj więcej

Półkolonie na sportowo i zdrowo z Fundacją

11-08-2015

Każdy dzień poświęcony był innej aktywności i tematowi. Program półkolonii obfitował w różne zajęcia sportowe z takich dyscyplin jak: karate kyokushin, piłka nożna, siatkówka i tenis ziemny.

Czytaj więcej

Pierwsza edycja Biegu Cudu nad Wisłą z Fundacją ANWIL dla Włocławka

11-08-2015

500 zawodników z całej Polski pobiegnie w pierwszej edycji włocławskiego Biegu Cudu nad Wisłą. Bieg Cudu nad Wisłą jest kolejną tegoroczną imprezą, w której dzięki wsparciu finansowemu Fundacji ANWIL dla Włocławka, uczestnicy nie zapłacą wpisowego.

Czytaj więcej

Wakacje nigdy nie są nudne dzięki Fundacji ANWIL dla Włocławka

10-08-2015

Czterdzieścioro dzieci aktywnie i wesoło spędziło wakacje na półkoloniach zorganizowanych przez Fundację „Samotna Mama” finansowanych z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

24-07-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 27 lipca do 7 sierpnia 2015 r. biuro Fundacji będzie nieczynne. Zapraszamy 10 sierpnia 2015 r.

Czytaj więcej

Wakacyjny wypoczynek z Fundacją ANWIL dla Włocławka

23-07-2015

O letnim wypoczynku dzieci i młodzieży, który zorganizowano w ramach konkursu grantowego „Wakacje we Włocławku aktywnie i wesoło” poinformowały następujące media

Czytaj więcej

Włocławski Piknik Historyczny finansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka

22-07-2015

Ciężkie i lekki pojazdy militarne, grupy rekonstrukcyjne, pokazy taktyki wojskowej, stoiska tematyczne i pogadanki historyczne – wszystko to 25 lipca, na bulwarach w ramach Włocławskiego Pikniku Historycznego organizowanego przez Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Militarnych i Off-Roadu PATROL Włocławek przy finansowym wsparciu Fundacji ANWIL dla Włocławka

Czytaj więcej

Projekt „czego Jaś się nie nauczy – tego Jan nie będzie umiał” podsumowany

21-07-2015

Osiemdziesięcioro dzieci z Włocławka skorzystało z zajęć prowadzonych w ramach projektu grantowego, finansowanego przez Fundację ANWIL dla Włocławka, „Czego Jaś się nie nauczy - tego Jan nie będzie umiał”. Młodzi uczestnicy projektu rozwijali swoją wiedzę z takich dziedzin jak nauki przyrodnicze oraz języki obce.

Czytaj więcej

Mój Włocławek – warsztaty fotograficzne

21-07-2015

Podsumowanie warsztatów Warsztaty fotograficzne dla osób niepełnosprawnych „ Mój Włocławek ”, finansowanych przez Fundację ANWIL dla Włocławka, odbyło się w Starej Remizie we Włocławku. Podczas spotkania zaprezentowane zostały zdjęcia wykonane w czasie trwania warsztatów oraz prezentacja multimedialną z ich realizacji. Ogłoszone zostały również wyniki konkursu fotograficznego, a jego laureaci nagrodzeni.

Czytaj więcej

Ponad 540 litrów krwi - niezwykły dar włocławskiej młodzieży

16-07-2015

Zakończył się projekt ,,Młoda krew ratuje życie", finansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka. W akcji wzięło udział 1443 uczniów z 12 włocławskich szkół ponadgimnazjalnych. W sumie młodzież oddała 542,82 litrów krwi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu był Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku.

Czytaj więcej

Wakacyjny wypoczynek z Fundacją ANWIL dla Włocławka

15-07-2015

W pierwszych dwóch tygodniach lipca setka dzieci i młodzieży z Włocławka w wieku od 7 do 16 lat spędzała czas na półkoloniach sfinansowanych ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka. Na półkoloniach zorganizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Lider, dzieci miały możliwość przeżyć sportową przygodę, rozwinąć swoje talenty plastyczne, muzyczne i taneczne, a także odkrywać tajniki przyrody w pobliskim lesie bawiąc się w podchody.

Czytaj więcej

Aktywni włoclawianie 50 plus poszukiwani !

02-07-2015

O rozstrzygnięciu przez Fundację ANWIL dla Włocławka konkursu grantowego „Aktywni 50+” poinformowały m.in. następujące media:

Czytaj więcej

Aktywni włocławianie 50 plus poszukiwani!

30-06-2015

Organizacje pozarządowe z Włocławka otrzymały od Fundacji ANWIL dla Włocławka ponad 135 tysięcy złotych na realizację projektów skierowanych do osób w wieku powyżej 50 lat. Ogłoszenie zwycięzców konkursu grantowego „Aktywni 50+” odbyło się 30 czerwca w Centrum Kultury Browar B.

Czytaj więcej

Włocławek sercem malowany

16-06-2015

Pod takim tytułem odbył się VI Plener Malarski Osób Niepełnosprawnych w malowniczej scenerii Mariny w Zarzeczewie. Wzięło w nim udział sześćdziesiąt osób - dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną z rodzinami oraz wolontariusze z Regionalnego Stowarzyszenia WŁO – ART.

Czytaj więcej

EKOSTRONGMENEMI w akcji

16-06-2015

Warsztaty ekologiczne, konkurs na strój ekologiczny, eko-zabawy z nagrodami, i loteria fantowa to tylko niektóre z atrakcji festynu ekologicznego, zorganizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy 19 – Michelin w ramach projektu „Bądź EKOSTRONGMENEM”.

Czytaj więcej

„Czwartki lekkoatletyczne” z Fundacją ANWIL dla Włocławka

16-06-2015

321 zawodników z klas IV-VI trzynastu z włocławskich szkół podstawowych wzięło udział w czwartków lekkoatletycznych rozgrywanych na stadionie miejskim OSiR we Włocławku. Od końca kwietnia do 11 czerwca tego roku odbyło się osiem takich mitingów.

Czytaj więcej

Włocławianie wysłuchali koncertu „Uwielbienie”

12-06-2015

Po raz szósty w urokliwej scenerii parku Sienkiewicza we Włocławku odbył się koncert otwarty dla wszystkich włocławian, zorganizowany przez Kurię Diecezji Włocławskiej i współfinansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Turniej mini siatkówki dziewcząt o Puchar Fundacji ANWIL dla Włocławka

08-06-2015

Dziewięć trzyosobowych drużyn siatkarskich uczestniczyło w turnieju, który był podsumowaniem projektu ,, Sport dla każdego z obozem narciarskim"? finansowanego przez Fundację ANWIL dla Włocławka

Czytaj więcej

Stawiamy na czysty Włocławek

08-06-2015

Uczniowie SP 20 uroczyście podsumowali projekt "Postaw na czysty Włocławek EKO-strażnicy w akcji!", którego pomysłodawcą i realizatorem było Stowarzyszenie WESPÓŁ. Finansowo projekt wsparła Fundacja ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Wszystkie dzieci nasze są

04-06-2015

31 maja 2015 na boisku przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Uczestniczyły w nim dzieci ze ?świetlicy środowiskowej ?Trampolina, które biorą udział w projekcie ?TRAMPOLINA ?lepsza przyszłość dziecka, finansowanym z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Podziękowanie dla Fundacji ANWIL dla Włocławka za wspieranie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury.

01-06-2015

Fundacja otrzymała specjalne podziękowanie od Prezydenta Miasta Włocławka Marka Wojtkowskiego, które potwierdza, że zaangażowanie Fundacji w realizację lokalnych inicjatyw jest dostrzegane przez władze samorządowe

Czytaj więcej

Koncert symfoniczny "Młodzi włocławscy pianiści grają romantyków"

01-06-2015

W sobotę w Browarze B młodzi włocławscy pianiści: Rafał Błaszczyk i Jacek Szczepański zagrali największe dzieła dziewiętnastowiecznych romantyków. Na koncert finansowany ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka mógł przyjść każdy, kto wcześniej zarezerwował bezpłatne wejściówki.

Czytaj więcej

190 pływaków walczyło o Puchar Fundacji ANWIL dla Włocławka?

30-05-2015

Po raz kolejny włocławska pływalnia DELFIN ożyła dzięki organizatorowi imprezy Uczniowskiemu Klubowi Pływackiemu WODNIK Włocławek. Podczas sobotniego mitingu nie zabrakło emocji i wzruszeń, jakie towarzyszyły zawodnikom oraz licznie zgromadzonym kibicom.

Czytaj więcej

Kolejne granty rozdane!

21-05-2015

Czytaj więcej

Kolejne granty rozdane!

21-05-2015

Fundacja ANWIL dla Włocławka przyznała lokalnym organizacjom pozarządowym 16 grantów o łącznej wartości blisko 300 tysięcy zł na realizację projektów „Wakacje we Włocławku aktywnie i wesoło”. Ogłoszenie zwycięzców konkursu grantowego odbyło się 20 maja w Browarze B.

Czytaj więcej

Wakacje we Włocławku aktywnie i wesoło

19-05-2015

Fundacja ANWIL dla Włocławka rozstrzygnęła konkurs grantowy, którego hasło brzmi "Wakacje we Włocławku aktywnie i wesoło".

Czytaj więcej

VI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Dawne Tańce i Melodie”

30-04-2015

VI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Dawne Tańce i Melodie” współfinansowane z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka odbyły się w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku.

Czytaj więcej

Młodzi biegacze startowali w Warszawie

28-04-2015

Dzięki Fundacji ANWIL dla Włocławka ponad 40 osobowa ekipa młodych biegaczy z Włocławka wzięła udział w organizowanym 25 kwietnia 2015 na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie Biegu na Tak.

Czytaj więcej

Trzeci konkurs grantowy Fundacji ANWIL dla Włocławka

22-04-2015

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła kolejny, trzeci już, konkurs grantowy. Tym razem skierowany jest on do włocławian w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia. Stąd hasło konkursu „Aktywni 50+”. Budżet grantowy wynosi 150 000 złotych

Czytaj więcej

Trzeci konkurs grantowy Fundacji ANWIL dla Włocławka

22-04-2015

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła kolejny, trzeci już, konkurs grantowy. Tym razem skierowany jest on do włocławian w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia. Stąd hasło konkursu „Aktywni 50+”. Budżet grantowy wynosi 150 000 złotych

Czytaj więcej

Karate kyokushin z Fundacją ANWIL dla Włocławka

27-03-2015

Dzięki grantowi otrzymanemu od Fundacji ANWIL dla Włocławka, Włocławski Klub Karate Kyokushin organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych „Zorza”, „Zachęta” i „Zacisze”, Domu Dziecka Nr 1 i Fundacji „Samotna Mama”.

Czytaj więcej

Lekkoatletyka sportem dla każdego

27-03-2015

O tym, że lekkoatletyka to sportem dla każdego stara się przekonać dzieci z Włocławka Lekkoatletyczny Klub Sportowy Vectra, prowadząc projekt KIDS ATHLETICS Włocławek. Realizowany przez klub projekt finansowany jest ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka, a partnerem akcji jest Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Czytaj więcej

Karate kyokushin z Fundacją ANWIL dla Włocławka

27-03-2015

Dzięki grantowi otrzymanemu od Fundacji ANWIL dla Włocławka, Włocławski Klub Karate Kyokushin organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych „Zorza”, „Zachęta” i „Zacisze”, Domu Dziecka Nr 1 i Fundacji „Samotna Mama”.

Czytaj więcej

Lekkoatletyka sportem dla każdego

27-03-2015

O tym, że lekkoatletyka to sportem dla każdego stara się przekonać dzieci z Włocławka Lekkoatletyczny Klub Sportowy Vectra, prowadząc projekt KIDS ATHLETICS Włocławek. Realizowany przez klub projekt finansowany jest ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka, a partnerem akcji jest Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Czytaj więcej

Caietanus realizuje projekt finansowany przez Fundację ANWIL dla Włocławka

26-03-2015

"Warto zdobyć ciekawy zawód" to projekt Fundacji Caietanus skierowany do grupy włocławskiej niepełnosprawnej młodzieży, stojącej przed wyborem przyszłego zawodu.

Czytaj więcej

Caietanus realizuje projekt finansowany przez Fundację ANWIL dla Włocławka

26-03-2015

"Warto zdobyć ciekawy zawód" to projekt Fundacji Caietanus skierowany do grupy włocławskiej niepełnosprawnej młodzieży, stojącej przed wyborem przyszłego zawodu.

Czytaj więcej

Wodnik pływa z ANWILEM

20-03-2015

Dzięki grantowi otrzymanemu z Fundacji ANWIL dla Włocławka młodzi pływacy z Uczniowskiego Klubu Pływackiego "Wodnik" intensywnie trenują i startują w zawodach.

Czytaj więcej

Wodnik pływa z ANWILEM

20-03-2015

Dzięki grantowi otrzymanemu z Fundacji ANWIL dla Włocławka młodzi pływacy z Uczniowskiego Klubu Pływackiego "Wodnik" intensywnie trenują i startują w zawodach.

Czytaj więcej

Tegoroczne wakacje z Fundacją ANWIL dla Włocławka

11-03-2015

We wtorek 10 marca, Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła kolejny konkurs grantowy zatytułowany „Wakacje we Włocławku aktywnie i wesoło”. Celem inicjatywy jest wspieranie projektów zapewniających dzieciom i młodzieży z Włocławka ciekawy, a zarazem bezpieczny sposób spędzenia wakacji w mieście. O granty w wysokości do 40 tys. złotych mogą ubiegać się włocławskie organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej

Tegoroczne wakacje z Fundacją ANWIL dla Włocławka

11-03-2015

We wtorek 10 marca, Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła kolejny konkurs grantowy zatytułowany „Wakacje we Włocławku aktywnie i wesoło”. Celem inicjatywy jest wspieranie projektów zapewniających dzieciom i młodzieży z Włocławka ciekawy, a zarazem bezpieczny sposób spędzenia wakacji w mieście. O granty w wysokości do 40 tys. złotych mogą ubiegać się włocławskie organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej

We Włocławku będzie czyściej dzięki Fundacji

06-03-2015

Liga Ochrony Przyrody we Włocławku rozpoczęła realizację projektu „Posprzątaj po swoim psie”, na który większość potrzebnych środków przekazała Fundacja ANWIL dla Włocławka w ramach pierwszego konkursu grantowego.

Czytaj więcej

We Włocławku będzie czyściej dzięki Fundacji

06-03-2015

Liga Ochrony Przyrody we Włocławku rozpoczęła realizację projektu „Posprzątaj po swoim psie”, na który większość potrzebnych środków przekazała Fundacja ANWIL dla Włocławka w ramach pierwszego konkursu grantowego.

Czytaj więcej

Aktywni, zdrowi, z pasją

05-03-2015

Włocławskie Stowarzyszenie Capoeira zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat na bezpłatne treningi brazylijskiej sztuki walki capoeira z elementami tańca w ramach projektu finansowanego przez Fundację ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Aktywni, zdrowi, z pasją

05-03-2015

Włocławskie Stowarzyszenie Capoeira zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat na bezpłatne treningi brazylijskiej sztuki walki capoeira z elementami tańca w ramach projektu finansowanego przez Fundację ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Bezcenny dar uczniów włocławskich szkół

27-02-2015

Pod 100 litrów krwi oddali uczniowie włocławskich szkół podczas akcji "Młoda krew ratuje życie”, prowadzonej przez włocławski PCK, a finansowanej z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Bezcenny dar uczniów włocławskich szkół

27-02-2015

Pod 100 litrów krwi oddali uczniowie włocławskich szkół podczas akcji "Młoda krew ratuje życie”, prowadzonej przez włocławski PCK, a finansowanej z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Włocławska olimpijka Katarzyna Kowalska trenuje z mieszkańcami miasta

09-02-2015

Ruszył projekt " Biegaj z olimpijką" realizowany przez LKS Vectra i współfinansowany przez Fundację ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Włocławska olimpijka Katarzyna Kowalska trenuje z mieszkańcami miasta

09-02-2015

Ruszył projekt " Biegaj z olimpijką" realizowany przez LKS Vectra i współfinansowany przez Fundację ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Fundacja uhonorowana statuetką „Przyjaciel OLIGO 2014”?

29-01-2015

Fundacja ANWIL dla Włocławka znalazła się w gronie uhonorowanych statuetką „Przyjaciel OLIGO 2014”. Fundacja została doceniona za zaangażowanie w niesieniu pomocy i podejmowaniu działań na rzecz podopiecznych stowarzyszenia w 2014 roku.

Czytaj więcej

Lider gra fair play z Fundacją

05-01-2015

Uczniowski Klub Sportowy Lider Włocławek, dzięki grantowi z Fundacji ANWIL dla Włocławka, realizuje program "Z Liderem gram fair play". W programie uczestniczy 50 uczniów oraz 10 trenerów.

Czytaj więcej

Świąteczna EUROINTEGRACJA

18-12-2014

Wystawa ozdób świątecznych, występy artystyczne śnieżynek i Mikołajów to główne punkty programu spotkania świątecznego członków Stowarzyszenia Sportowego Niepełnosprawnych. Spotkanie było częścią kilkumiesięcznego projektu „Sztuka i ja”, finansowanego ze środków przekazanych przez Fundację ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Przekraczają bariery z Fundacją

15-12-2014

Dzięki środkom otrzymanym od Fundacji ANWIL dla Włocławka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO realizuje projekt ,,Bez barier - nowe umiejętności, nowe możliwości".

Czytaj więcej

Rodzinny spacer z Morsami w tle

15-12-2014

Konkurs fotograficzny pt. „ Rodzinny spacer z Morsami w tle” adresowany do rodzin z dziećmi odwiedzających Jezioro Czarne w okresie zimowym, to jeden z pomysłów Stowarzyszenia Morsów Kujawskich Włocławek na popularyzację samego stowarzyszenia, jak i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Czytaj więcej

Fundacja głównym pomocnikiem Św. Mikołaja

04-12-2014

Rozpoczęła się świąteczna akcja charytatywna „Pamiętamy o Tobie - Św. Mikołaj i ja”, organizowana przez stowarzyszenie „Daj Szansę” wspólnie z Centrum Kultury „Browar B” i Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Maluch”. Akcja jest współfinasowana z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

PCK rozpoczął swoje programy

04-12-2014

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku rozpoczął realizację dwóch projektów dofinasowanych ze środków „Fundacji ANWIL dla Włocławka”. Pierwszy projekt pt. „Pierwsza pomoc - na ratunek innym”, mający na celu propagowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dedykowany jest dorosłym mieszkańcom Włocławka.

Czytaj więcej

Spotkanie i trening z mistrzynią olimpijską

02-12-2014

29 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie oraz trening pływacki z mistrzynią olimpijską Otylią Jędrzejczak, zorganizowane przez Uczniowski Klub Pływacki WODNIK Włocławek w ramach projektu dotowanego przez Fundację ANWIL dla Włocławka pt. WODNIK pływa z ANWILEM.

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL dla Włocławka rozdzieliła granty

28-10-2014

Fundacja ANWIL dla Włocławka przyznała włocławskim organizacjom pozarządowym 36 grantów na łączną kwotę ponad 640 tys. złotych. Uroczyste ogłoszenie wyników pierwszego Konkursu Grantowego odbyło się 27 października w sali konferencyjnej fundatora – ANWIL S.A.

Czytaj więcej

Pierwszy Konkurs Grantowy Fundacji ANWIL dla Włocławka

20-08-2014

20 sierpnia, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła pierwszy konkurs grantowy, skierowany do włocławskich organizacji pozarządowych i pożytku publicznego.

Czytaj więcej

Spotkanie Fundacji ANWIL dla Włocławka z włocławskimi organizacjami pozarządowymi

13-08-2014

Pierwsze spotkanie informacyjne z przedstawicielami włocławskich organizacji pozarządowych odbyło się 12 sierpnia we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej.

Czytaj więcej

Powołanie Rady Programowej Fundacji ANWIL dla Włocławka

05-08-2014

Fundacja ANWIL dla Włocławka rozpoczyna statutową działalność na rzecz mieszkańców miasta. Sfinalizowano ostatni etap prac organizacyjnych powołując Radę Programową

Czytaj więcej

ANWIL zaprasza kandydatów na członków Rady Programowej Fundacji ANWIL dla Włocławka

25-06-2014

Przypominamy, że do końca czerwca można zgłaszać kandydatów na członków Rady Programowej Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Czytaj więcej

Fundacja ANWIL dla Włocławka zainaugurowała działalność

30-05-2014

W dniu 30 maja br. miała miejsce oficjalna inauguracja działalności Fundacji ANWIL dla Włocławka. Oprawą uroczystości, która odbyła się w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku był koncert światowej klasy wirtuoza kontrabasu Szymona Marciniaka, w przeszłości stypendysty ANWIL

Czytaj więcej

test

29-05-2014

Czytaj więcej

Zbyszek

26-05-2014

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec non purus et enim scelerisque vulputate lacinia eu nulla. Fusce condimentum rutrum sodales. Nullam mauris augue.

Czytaj więcej

Aleksander

26-05-2014

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec non purus et enim scelerisque vulputate lacinia eu nulla. Fusce condimentum rutrum sodales. Nullam mauris augue.

Czytaj więcej

Jerzy Engel

26-05-2014

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec non purus et enim scelerisque vulputate lacinia eu nulla. Fusce condimentum rutrum sodales. Nullam mauris augue.

Czytaj więcej

Kontakt

26-05-2014

Dane adresowe i formularz kontaktowy

Czytaj więcej

Akty prawne

26-05-2014

Statut Fundacji i Regulamin udzielania grantów

Czytaj więcej

Władze fundacji

26-05-2014

We władzach Fundacji zasiadają przedstawiciele Fundatora ...

Czytaj więcej

Program stypendialny Fundacji

26-05-2014

Program stypendialny Fundacji ANWIL dla Włocławka wspiera zdolnych uczniów włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej

Fundator

26-05-2014

Czytaj więcej

Czym się zajmujemy

26-05-2014

Czytaj więcej

Nagłowek - slogan obok logotypu

26-05-2014

Wspierając lokalne inicjatywy,

Czytaj więcej