Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

PROGRAMY STYPENDIALNE

Program stypendialny dla studentów "Młodzi z ANWILEM" 2020/2021

Program stypendialny „Młodzi z ANWILEM”  skierowany jest do studentów trzeciego roku studiów
I stopnia, studentom studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni publicznych, którzy są mieszkańcami miasta Włocławka albo gminy Brześć Kujawski, albo gminy Fabianki, albo gminy Lubanie, albo gminy wiejskiej Włocławek.

Regulamin programu

Wniosek o stypendiów

Oświadczenie stypendysty


Program stypendialny "Primi inter pares" 2020/2021

Celem programu jest wspieranie i rozwój wiedzy oraz talentów młodych ludzi. Zapraszamy zdolnych i zaangażowanych społecznie uczniów VIII klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, spełniających kryteria regulaminu, do składania wniosków. Wnioski przyjmujemy do 25 września 2020 r. 

Regulamin programu

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie stypendysty

Wzór rozliczenia stypendium 

 


Program stypendialny dla studentów 2019/2020


Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłasza program stypendialny dla studentów trzeciego roku studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni publicznych, którzy są mieszkańcami miasta Włocławka albo gminy Brześć Kujawski, albo gminy Fabianki, albo gminy Lubanie, albo gminy wiejskiej Włocławek.

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania stypendiów określa Regulamin:

Regulamin programu
Wniosek o przyznanie stypendium
Oświadczenie stypendysty


Program stypendialny "Primi inter pares" 2019/2020

Zapraszamy zdolną młodzież do konkursu stypendialnego, w ramach którego ufundujemy w sumie 40 stypendiów uczniom VIII klas szkół podstawowych i uczniom szkół ponadpodstawowych z Włocławka oraz gmin: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Termin nadsyłania wniosków upływa 20 września br. 

Szczegółowe zasady określa Regulamin.


Program stypendialny dla studentów 2018/2019

Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłasza program stypendialny dla studentów trzeciego roku studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni publicznych, którzy są mieszkańcami miasta Włocławka albo gminy Brześć Kujawski, albo gminy Fabianki, albo gminy Lubanie, albo gminy wiejskiej Włocławek.

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania stypendiów określa Regulamin:


Program stypendialny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2018/2019

Program stypendialny Fundacji ANWIL dla Włocławka, którego pierwsza edycja ruszyła w 2015 roku, wspiera zdolnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2018/2019 program adresowany jest do uczniów trzecich klas gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu wsparcie ich uzdolnień i talentów.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, spełniający warunki, zawarte w Regulaminie.