Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Sprawozdania z działalności

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne Fundacji "ANWIL  DLA WŁOCŁAWKA" za rok 2019:

Sprawozdania/Wizualizacja_eSPR_report_2019.pdf
Sprawozdanie_merytoryczne_2019_r.pdf

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne Fundacji "ANWIL  DLA WŁOCŁAWKA" za rok 2018:

Sprawozdanie finansowe 2018 r.pdf
Sprawozdanie merytoryczne 2018 r.pdf

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA Włocławka za rok 2017:

Sprawozdanie merytoryczne 2017 r.
Sprawozdanie finansowe 2017 r.

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA za rok 2016:

Sprawozdanie merytoryczne 2016 r.
Sprawozdanie finansowe 2016 r.

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Fundacji ANWIL  DLA WŁOCŁAWKA za rok 2015:

Sprawozdanie merytoryczne 2015 r.
Sprawozdanie finansowe 2015 r.

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA za  rok 2014:

Sprawozdanie merytoryczne 2014 r.
Sprawozdanie finansowe 2014 r.