Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Sprawozdania z działalności

25.05.2022  Rada Fundacji podjęła Uchwały:

Uchwałę numer 9/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji ANWIL za rok 2021 ooraz Uchwałę numer 10/2022  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania  z działalności Fundacji ANWIL za rok 2021.

18.06.2021  Rada Fundacji podjęła Uchwały:

Uchwałę numer 7/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji ANWIL za rok 2020 oraz zaliczenia dodatniej różnicy pomiędzy przychodami a kosztami za 2020 rok oraz Uchwałę numer /2021  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Fundacji ANWIL za rok 2020.

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne Fundacji "ANWIL  DLA WŁOCŁAWKA" za rok 2019:

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne Fundacji "ANWIL  DLA WŁOCŁAWKA" za rok 2018:

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA Włocławka za rok 2017:

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA za rok 2016:

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Fundacji ANWIL  DLA WŁOCŁAWKA za rok 2015:

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA za  rok 2014: