Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Trzecia edycja

12 stycznia 2017 r. Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła   III edycję  konkursu grantowego.

Budżet konkursu wynosi 350 000 zł , dofinansowanie projektu w postaci grantu maksymalnie 30 000 zł.

HARMONOGRAM KONKURSU:

  • 10.02.2017 r. – ostateczny termin składania wniosków wraz ze wszystkimi załącznikami, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  • do 23.03.2017 r. - ogłoszenie wyników konkursu.
  • 23.03.2017 r. – 31.01.2018 r. - termin realizacji projektów i kwalifikowania wydatków.
     

Kryteria konkursu
Wniosek
Sprawozdanie bieżące
Sprawozdanie końcowe

23 marca 2017 r. w Centrum Kultury Browar "B" Fundacja ogłosiła beneficjentów III edycji konkursu grantowego.

Lista beneficjentów