Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Wakacje we Włocławku 2015

Uroczyste ogłoszenie konkursu grantowego „Wakacje we Włocławku aktywnie i wesoło” odbyło się 10 marca 2015 r. w Centrum Kultury „Browar B”.

Budżet konkursu wynosi 330 000 - zł. a maksymalna kwota grantu to 40 000 - zł.

HARMONOGRAM KONKURSU:

  • 10.04.2015 r. – ostateczny termin składania wniosku wraz z załącznikami,
  • 20.05.2015 r. – ogłoszenie wyników konkursu,
  • 29.06 – 31.08.2015 r. – realizacja zadań bezpośrednio związanych z organizacja zajęć dla dzieci i   młodzieży
  • 20.05 – 15.09.2015 r. – termin realizacji projektu i kwalifikowania wydatków,
  • 30.09.2015 r. – ostateczny termin złożenia sprawozdania z realizacji projektu.

FORMULARZE KONKURSOWE:

Kryteria konkursu
Wniosek o grant
Raport końcowy