Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Wesołe wakacje 2016

Uroczyste ogłoszenie konkursu grantowego „ Wesołe wakacje” odbyło się 14 kwietnia 2016 r. w Centrum Kultury „Browar B”.
Budżet konkursu wynosi 330 000.- zł. a maksymalna kwota grantu to 30 000.- zł.

HARMONOGRAM KONKURSU:

  • 09.05.2016 r. – ostateczny termin składania wniosku wraz z załącznikami,
  • 14.06.2016 r. – ogłoszenie wyników konkursu,
  • 27.06 – 31.08.2016 r. – realizacja zadań bezpośrednio związanych z organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,
  • 14.06 – 15.09.2016 r. – termin realizacji projektu i kwalifikowania wydatków,
  • 22.09.2016 r. – ostateczny termin złożenia sprawozdania z realizacji projektu.

FORMULARZE KONKURSOWE:

Kryteria Konkursu o przyznanie grantu z Fundacji ANWIL dla Włocławka „Wesołe wakacje”
Wniosek „Wesołe wakacje”
Raport końcowy „Wesołe wakacje”

Uroczyste ogłoszenie beneficjentów konkursu grantowego "Wesołe wakacje" odbyło się 14 czerwca 2016 r.  w centrum Kultury " Browar B"

BENEFICJENCI KONKURSU:

Beneficjenci konkursu " Wesołe wakacje"