Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Logotyp

Logotyp dla organizacji jest jak imię i nazwisko dla osoby, dlatego bardzo ważne jest prawidłowe jego użycie, zgodnie z określonymi zasadami. Zasady dotyczące kolorystyki, stylu, typografii, usytuowania znaku/logotypu oraz przykłady prawidłowego i nieprawidłowego zastosowania zawarliśmy w Księdze znaku, którą udostępniamy poniżej.

Przypominamy, że każde wykorzystanie logotypu Fundacji ANWIL wymaga zgody Fundacji.

Księga znaku Fundacji ANWIL

Logo  jpg

Logo png

Logo pdf