Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Primi inter pares

Program stypendialny "Primi inter pares" skierowany do najzdolniejszych uczniów VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z Włocławka i powiatu włocławskiego. W tegorocznej edycji programu Fundacja przyzna 50 stypendiów. Wzorem lat ubiegłych, na wsparcie finansowe mogą liczyć osoby wyróżniające się wysoką średnią ocen, a także szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu i kultury oraz zaangażowaniem społecznym.

Fundacja ANWIL już ośmy rok z rzędu dofinansuje rozwój indywidualnych uzdolnień nastolatków, którzy mogą pochwalić się doskonałymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami sportowymi i artystycznymi, a także mają na swoim koncie aktywności wolontariackie. Młodzi ludzie mogą ubiegać się wsparcie w kwocie 200 zł (uczniowie VIII klas szkół podstawowych) i 300 zł (uczniowie szkół ponadpodstawowych), które każdego miesiąca, w trwającym roku szkolnym, przekaże im Fundacja.

Z programu stypendialnego Fundacji ANWIL, w ramach jego sześciu dotychczasowych odsłon, skorzystało 277 uczniów ze szkół znajdujących się na terenie miasta, a także gmin ościennych: Brześcia Kujawskiego, Fabianek oraz Lubania. Ich osiągnięcia Fundacja wsparła łączną kwotą ponad 740 tys. zł. W tym roku Fundacja przeznaczy na ten cel 130 000 zł.

Nazwa programu stypendialnego „Primi inter pares”, czyli „Pierwsi wśród równych sobie” nie jest  przypadkowa, ponieważ o stypendium Fundacji mogą ubiegać się uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym, osiągnęli średnią ocen co najmniej 4.8 i mogą pochwalić się pozaszkolnymi osiągnieciami. Szczegółowe informacje dotyczące programu, jego regulamin oraz formularz wniosku niżej.

Nabór wniosków do 12 września br.

Regulamin programu

Wniosek stypendialny

Oświadczenie stypendysty

Wzór rozliczenia stypednium